Danske propagandafilm under besættelsen

Om filmen

Citatfilm, der har til hensigt at give indtryk af typiske filmkunstneriske, indholdsmæssige og historiske sider af propagandafilmen under besættelsen. Filmen oplyser både om forholdene under besættelsen og om en filmform, der udviklede sig til at blive en del af den kulturelle modstandskamp.

”Christan Alsteds film, 'Danske propagandafilm under besættelsen' præsenterer en munter perlerække af sekvenser fra statens kortfilm, isprængt øjenåbnende eksempler på, i hvor høj grad den danske statsfilm trak på de samme temaer, værdier og æstetik som samtidens nazityske propaganda. Særligt sammenstillingen af den danske film 'Ungdom i Arbejde' (1941) med en scene fra den tyske 'Wir erobern Land' (1937) illuminerer både sammenfald og forskelle. Theodor Christensens 'Ungdom i Arbejde', er lavet for Arbejds- og Socialministeriet, handler om ungdomslejre i Danmark. (…)

At emnemæssigt og æstetisk sammenfald mellem tyske og danske film også kunne bruges til at bedrive antitysk allegori med, viser Alsted i en anden sammenstilling mellem et klip fra nazisternes mest infame hadpropgandafilm 'Der ewige Jude' (1940) og Hagen Hasselbalchs 'Kornet er i Fare' (1945). I den første myldrer rotter frem og spreder sig ud over hele kloden, mens speaken sætter et lighedstegn mellem disse smittebringende og ødelæggende skadedyr og deres modsvar blandt mennesker: jøderne. Hasselbalchs film handler også om skadedyr, som myldrer henover landkort og gårdspladser i danske landbrug. Og hans vittigt tvetydige speak levner kun ringe tvivl om, at hans skadedyr, kornsnudebillerne som i tusindtal æder og ødelægger Danmarks høst, er at ligne med de tyske soldater i Danmark. (…)

Embedsmændene i Ministeriernes Filmudvalg, som behandlede produktionen og censuren af filmen, var tydeligvis også fuldt ud klar over, hvad Hasselbalch stilede efter. Det fremgår af sagsakter fra samme udvalg, hvor Mogens Skot-Hansen omhyggeligt meldte sin skepsis overfor filmens udformning åbent ud” (Læs mere i En svækket stat forstærker sin propaganda).

Credits

Instruktør: Christian Alsted
Manuskript: Christian Alsted
Klip: Walther Jensen
Speaker: Solbjørg Højfeldt

Fakta

Kategori
Dokumentarfilm

Instruktør
Christian Alsted

Udgivelsesår
1985

Produktionsselskab
Nordisk Film TV

Rekvirent
Statens Filmcentral for Undervisningsministeriet

Varighed og format
43 min., s/h, tone