Besættelsen: før, under og efter

SCULPTING THE PAST

Tilbage til forside

TEMA. Danske dokumentarfilm fra 30’erne viser et land i politisk opbrud. Med den tyske invasion i april 1940 skærpes tonen. Det danske biografpublikum ser tyske ugerevyer om krigens fremgang, hvervefilm for Frikorps Danmark, anti-sabotagefilm, sponsorfilm og spektakulære reklamefilm om drømmeprodukter. Den danske stats modoffensiv er en strøm af oplysende film om socialstatens goder. En ung generation af instruktører står bag dette boom af film og bag de mange hemmelige optagelser af modstandskampen, som indgik i efterkrigstidens filmiske fortolkninger. Fra 1960 erstattede De fem år alle tidligere film om perioden i Statens Filmcentrals udlån. Denne periode i dansk filmhistorie bliver udfoldet i tre artikler af filmhistoriker Lars-Martin Sørensen, som du finder herunder.

Derudover kan du længere nede finde i alt 30 film om temaet "Politisk spil om krig, erindring og forsoning": 1940'ernes og 50'ernes film om besættelsestiden og dens følger for Danmark. Der er propagandafilm, ugerevyer, dokumentarfilm og reklamefilm.