Fra mangelsamfund til overflodssamfund

'Danmark A+B' (Kristen Bjørnkjær, 1976).
Gymnasiefaglig filmvejledning til dokumentarfilmen 'Danmark A+B' (1976).

Fra mangelsamfund til overflodssamfund - Danmark efter 1945. Konsekvenserne af velstandsstigningen efter 2. verdenskrig, kritik af forbrugssamfundet og ungdomsoprøret.

Fag: Historie (A og B)

'Danmark A+B' giver et glimrende billede af Danmark i 70’erne, og måske ikke mindst et tidstypisk billede af hvordan man i den periode ønskede at fremstille Danmark. Dog sker det med et glimt i øjet.

Denne Danmarksfilm samler godt op på den udvikling, Danmark gennemløber op gennem 1950’erne og 60’erne, hvor landet går fra at være et relativt fattigt land til et velfærds- og velstandssamfund – på godt og ondt. Derfor kan man bruge filmen til en diskussion i klassen af konsekvenserne af den udvikling, Danmark gennemgik i efterkrigstiden. En mulighed er at lade forløbet inddrage nyeste tid. Det er oplagt at afslutte forløbet med en evaluering, hvor klassen skal lave deres egne 'Danmark A+B'. I grupper kan eleverne lave deres egne hjemmesider, powerpoint præsentationer, smartphone optagelser osv. Hvis klassen har mediefag, ligger der også en mulighed for et samarbejde her.

Fokus i selve forløbet bliver i virkeligheden hverdagens historie. Hvordan den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling har påvirket det almindelige menneskes hverdagsliv i de seneste 60 år, og hvordan det hverdagsliv har forandret sig. Er ens skole placeret forholdsvis tæt på København, så har Københavns Museum en udmærket udstilling om københavnerens hverdag efter 2. verdenskrig. Om hvordan hverdagen har forandret sig frem mod i dag – og hvad der skaber de forandringer. 

Fokuspunkter

 • Det fattige Danmark
 • Velstanden kommer til Danmark
 • Det sociale opbrud:
 • 1. Kulturelt opbrud
 • 2. Ungdomsoprør/studenteroprør
 • 3. Kvindefrigørelse
 • Krisens Danmark
 • Samtalekøkken og wellness rum
 • Boligboble og krise igen

Faglige mål der kan opfyldes

 • indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
 • formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem

Supplerende materiale

Carl-Johan Bryld: 'Danmark – fra oldtid til nutid', Gyldendal 2002
'Støv på hjernen' (Poul Bang, 1961 - spillefilm) 
'Kvindefestival '74' (Janne Giese, 1974)
'Krøniken' (Charlotte Sieling, Lone Scherfig, Henrik Ruben Genz, 2004 - tv-serie). www.dr.dk 
www.danmarkshistorien.dk 
Kvindekilder fra www.kvinfo.dk


Dette materiale er skrevet af Niels Vasland Eriksen, lærer i historie og samfundsfag på Det Fri Gymnasium