Kulturmøde – globalisering og udviklingspolitik

'Vi hører til - buskmændenes møde med den vestlige civilisation', framegrab.
Gymnasiefaglig filmvejledning til dokumentarfilmene: 'O’Kung – Afrikas sidste urfolk' (Jens Bjerre, 1959) og 'Vi hører til – buskmenneskers møde med den vestlige civilisation' (Arthur Krasilnikoff, 1989).

Fag

Samfundsfag A (og evt. B).

Filmene

'O’Kung - Afrikas sidste urfolk' laver en præsentation af buskfolket som naturens muntre sønner og døtre – godt nok på en meget patriarkalsk måde. Samtidig har buskfolket nok også allerede i 1959 været under pres udefra med krav om tilpasning. Livet var måske heller ikke altid så ubekymret som Bjerre fremstillede det. 

(NB! Af rettighedsmæssige årsager er filmen ikke tilgængelig. Men læs mere om filmen og se stills i Filmdatabasen: www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/33776.aspx?id=33776).

I 'Vi hører til' møder vi udviklingsmedaljens bagside 30 år senere. Buskfolket er blevet forflyttet. Der er krav om, at de skal forandre deres levevis. De udsættes for racisme fra den sorte flertalsbefolkning i Botswana. Samtidig forstår man også, at Kalahari skal åbnes for bl.a. turisme og minedrift – altså som led i en økonomisk udvikling af Botswana (et af Afrikas mere vellykkede demokratier).

Spørgsmål

Hovedspørgsmålet for forløbet kan være: i hvilken udstrækning må en økonomisk udvikling af et område/en befolkning have negative konsekvenser for naturen og mennesker, hvis den omvendt medfører store fordele for mange flere mennesker? Som et led i besvarelsen af dette spørgsmål er det relevant at se på vore dages mål med udviklingshjælpen til fattige lande. Det kan fx ske som led i et gruppeprojekt arbejde, hvor eleverne selv skal undersøge emnet nærmere.

Som en perspektivering til de to film kan man se nærmere på Danmarks politik i forhold til Grønland og den grønlandske befolkning både i et historisk og i et aktuelt perspektiv. Man kan bl.a. inddrage debatten om de grønlandske mineprojekter. I den forbindelse kan også dokumentarfilmen 'Hvor bjergene sejler' (1955) af Bjarne Henning-Jensen inddrages.

Fokuspunkter

  • Hvad forstår vi ved udvikling?
  • Hvem skal definere, hvad udvikling er?
  • Hvor store omkostninger må udvikling have?
  • Skal man have ret til ikke at blive udviklet?
  • Kan der kompenseres for udvikling?

Faglige mål, der kan opfyldes

  • anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
  • sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
  • undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger
  • undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold

Supplerende materiale

www.oxfam.org
www.noedhjaelp.dk
www.um.dk/da/danida

Disse tre hjemmesider kan bl.a. bruges i sammenhæng med at eleverne selvstændigt skal arbejde med at finde supplerende materiale, fx til en gruppefremlæggelse i forhold til en case, de selv har valgt. Brugen af www.oxfam.org gør at man samtidig kan opfylde kravet om at bruge engelsksproget materiale i undervisningen.


Dette materiale er skrevet af Niels Vasland Eriksen, lærer i historie og samfundsfag på Det Fri Gymnasium