Kulturmøde – oplevelsen af det fremmede

'Vi hører til - buskmenneskers møde med den vestlige civilisation', framegrab.
Gymnasiefaglig filmvejledning til dokumentarfilmene: 'O’Kung – Afrikas sidste urfolk' (Jens Bjerre, 1959) og 'Vi hører til – buskmenneskers møde med den vestlige civilisation' (Arthur Krasilnikoff, 1989)

Fag

AT-Tema.

Filmene

De to film afspejler i høj grad, hvordan vi møder verden. I 'O’Kung - Afrikas sidste urfolk' har vi en Bjerre, der som den klassiske koloniale hvide mand – men dog godhjertet – møder naturfolket, og hvor Bjerre hviler trygt og godt i sig selv. I 'Vi hører til' har vi så den modsatte holdning hos den hvide mand. Her er drivkraften i filmen, dårlig samvittighed. Her er der en klar skyldfølelse i forhold til den skæbne, der har ramt buskfolket.

(NB! Af rettighedsmæssige årsager er 'O'Kung - Afrikas sidste urfolk' ikke tilgængelig. Men læs mere om filmen og se stills i Filmdatabasen).

AT-tema

Dette skifte i forhold til synet på buskfolket, og den måde man møder dem på, kan sættes ind i en større ramme via eksempelvis AT-eksamenstemaet fra 2009 (Rejser). Her kan man bruge det års AT-opgaveformulering som afsæt for den opgave, eleverne skal lave. En eller begge film skal inddrages, sammen med andet relevant materiale. De fag der bl.a. kan komme i spil i denne forbindelse er (enten alle tre eller kun to af dem):

Samfundsfag: 
Her er fokus på den danske/vestlige opfattelse af den tredje verden og de ikke-vestlige kulturer. Det er et sociologisk forløb, hvor man kan komme ind på faglige begreber som kulturelle koder, stereotyper og social perception. 

Historie:
Her er fokus på selve kolonitiden, dens afvikling og det billede, som den tid skabte af ikke-europæere hos europæerne. Fra den 'klassiske paternalisme', henover den 'dårlige samvittighed' og til i dag, hvor stadig flere har rejst i den tredje verden. Men hvor der måske også er en stigende opfattelse af, at den tredje verden er farlig (terrorisme og illegal immigration).

Dansk:
Her kan man arbejde med et uddrag fra Jakob Ejersbos Afrika-trilogi som en litterær beskrivelse af kulturmødet og beskrivelsen af europæerens syn på Afrika. Forløbet kan eventuelt suppleres med en inddragelse af Jakob Ejersbos egen dansk-afrikanske baggrund.

Supplerende materiale

Gorm Rye Olsen: 'Afrika – håb og tabte illustrationer', Columbus 1999. 
Morten Winther Bülow (red.): 'Globalisering – samfundsvidenskabelige perspektiver', Systime 2009.


Dette materiale er skrevet af Niels Vasland Eriksen, lærer i historie og samfundsfag på Det Fri Gymnasium