Krigsdokumentarfilm

'Danmark i Lænker' (Svend Methling, 1945).
Gymnasiefaglig filmvejledning til dokumentarfilmene: 'Danmark i lænker' (1945), 'Det gælder din frihed' (1946), 'De fem år' (1955 og 1960) og 'Danske Patrioters Hjemførsel fra Tyskland' (1947).

Fag

Mediefag, dansk.

Filmene

Kort efter 2. verdenskrig blev der i Danmark produceret en række dokumentarfilm, som skulle være med til at danne basis for vores kollektive hukommelse om krigen og følgerne deraf. Filminstruktører i perioden efter krigen foretog nogle klippemæssige valg, som både kan kaldes historiefortælling – og som i visse tilfælde måske ligefrem kan beskyldes for historieforfalskning. I 'Danske Patrioters Hjemførsel fra Tyskland' (1947) følger vi en kortege af ligvogne, som kører døde danskere hjem igennem Flensborg fra tyskernes koncentrationslejre. En højspændt voice-over forklarer neutralt om, hvor vi befinder os, og hvor mange kister der er. Alt imens kaster børn og kvinder blomster på gaderne og hylder i sørgmodighed disse ligvogne. Skildringen af efterkrigstiden i denne korte ugerevy, er en entydig, næsten feel good fornemmelse af et land, som står sammen i fredelighed og i hyldest til ofrene.

'Danmark i lænker' (1945) og 'Det gælder din frihed' (1946) er begge baseret på filmmateriale, optaget illegalt under selve krigen. Materiale fra disse to film blev senere sammenredigeret i en forkortet version, 'De fem år' (hhv. 1955 og 1960), til brug i skoleundervisning, hvor flere betydelige elementer blev klippet ud. I den lange version ser man eksempelvis nysgerrige danskere vinke og svinge med hatte til de forbipasserende kolonner af tyske soldater, man ser stikkere blive henrettet for åben skærm og ’tyskertøser’ får klippet håret af. I den senest redigerede skoleversion fra 1960, er alt dette skåret fra, og tilbage står blot et sympatisk, nationalromantisk portræt af et land i enighed under krigens rædsler.

Mediefag

Under den overordnede titel ”Iscenesættelse af krig” kan man lave et interessant forløb med mediefagselever. Her kan de arbejde med spørgsmålet om, hvordan man iscenesætter og billedliggør krigserfaringer og forestillinger om krig. I forløbet kan indgå både fiktion og fakta, og hvilken effekt disse har på national identitetsforståelse og bearbejdning af krig. Man kan have fokus på krigens billeder og lyd, og gennem shot-to-shot analyser af krigsfilm og krigsdokumentarer kan eleverne få trænet analyse af filmiske virkemidler (lyd, lys og klipning). Derudover kan de arbejde med at fortolke filmenes præmis og budskaber, og hvordan de spiller sammen med filmenes historiske kontekst. Det er oplagt at skabe en klasserumsdebat om begreberne autenticitet, krigsbearbejdning gennem billedmedier, national hukommelse og kollektiv erindring. Samtidigt kan man supplere DFIs dokumentariske værker med analyser af fiktive krigsbilleder og lyd, både omhandlende 2. verdenskrig og nyere krige, fx: 'The Deer Hunter' (1978), 'Apocalypse Now' (1979), 'Saving Private Ryan' (1998), 'Band of Brothers' (2001), 'Letters from Iwo Jima' (2006), 'Flags of Our Fathers' (2006), 'Flammen og Citronen' (2008), 'Fahrenheit 9/11' (2004), 'Den Hemmelige Krig' (2006) og 'Armadillo' (2010).

Dansk

I danskfagets mediedel er der også mulighed for at arbejde med og analysere filmene som anvist i mediedelen. Men som et nationalt-gymnasialt dannelsesfag, kan man udvide et sådant forløb med supplerende materiale fra eksempelvis romantikken. Under titlen ”National selvforståelse i litteratur og film” kan man sammenholde DFIs dokumentarfilm med tekster af danske digtere som hhv. Adam Oehlenschlägers 'Der er et yndigt land' (1819) og N.F.S. Grundtvigs fædrelandssalme, skrevet i afslutningen af 1. Slesvigske Krig, 'Kærlighed til fædrelandet'. Her kan man analysere sig frem til, hvorledes Danmark gennem litteratur og film konstruerer nationalselvforståelse gennem historien.

Tværfaglige forløb

Filmene rummer endnu mere potentiale, hvis de kommer i samarbejde med eksempelvis historie, psykologi eller samfundsfag. Med sidstnævnte kunne det eksempelvis være interessant at sammenholde konstruktioner om national identitet med politiske udtalelser og debatter fra i dag.

Film og citater

'Danmark i lænker' (1945)
Dokumentarfilm
Instruktør: Svend Methling
Produktionsselskab: Dansk Film Co. Producenter: Olaf Böök Malmstrøm og Tage Nielsen
80 min., s/h, tone

'Det gælder din frihed' (1946)
Dokumentarfilm
Instruktør: Theodor Christensen
Produktionsselskab: Minerva Film
Producent: Danmarks Frihedsraad
106 min., s/h, tone

'De fem år' (1955 og 1960 forkortet version)
Dokumentarfilm 
Instruktører: Theodor Christensen, Per B. Holst, Børge Høst, Sten Jørgensen, Søren Melson og Helge Robbert
Produktionsselskab: Dansk Film Co. og Laterna Film
Producent: Statens Filmcentral
98 min. / 60 min., s/h, tone

'Fahrenheit 9/11' (US, 2004)
Dokumentarfilm 
Instruktør: Michael Moore
122 min

'Den Hemmelige Krig' (2006)
TV-dokumentar 
Instruktør: Christoffer Guldbrandsen
Sendt på DR1
58 min farve/tone

'Armadillo' (2010)
Dokumentarfilm 
Instruktør: Janus Metz
105 min farve/tone

'Flammen og Citronen' (2008)
Spillefilm 
Instruktør: Ole Christian Madsen
130 min farve/tone

'The Deer Hunter' (US, 1978)
Spillefilm 
Instruktør: Michael Cimono
182 min.

'Apocalypse Now' (US, 1979)
Spillefilm 
Instruktør: Francis Ford Coppola 
153 min.

'Saving Private Ryan' (US, 1998)
Spillefilm, 
Instruktør: Steven Spielberg
169 min

'Band of Brothers' (US, 2001)
TV-serie 
Instruktør: Scott Grimes (bl.a.)

'Letters from Iwo Jima' (US, 2006)
Spillefilm 
Instruktør: Clint Eastwood
141 min

'Flags of Our Fathers' (US, 2006)
Spillefilm 
Instruktør: Clint Eastwood
132 min

Litteratur

Kaspersen, Flemming (2002): 'Den sidste gode krig' i EKKO
http://www.ekkofilm.dk/artikler/den-sidste-gode-krig

Monggaard Christensen, Christian: 'Kammerater i krig' i EKKO #13

Schubart, Rikke (2005): 'Når Hollywood husker: historiske stumper i den postmoderne krigsfilm' I Portsdam, Helle (red.) (2005): 'Coming to a theater near you: det moderne USA set gennem film'. Serie: University of Southern Denmark studies in history and social sciences; vol. 311

Sørensen, Lars M. (2011): 'Besættelsesbilleder til den kollektive erindring', DFI


Dette materiale er skrevet af Christine Boas Dabelsteen, lærer i dansk og mediefag på Nørre Gymnasium