Forskningsprojekt: Filmen i Danmark under Besættelsen

Ledelsen i ASA fra venstre mod højre: Lau Lauritzen Jr., Henning Karmark, Alice O’Fredericks og John Olsen. Lars Martin Sørensens grundige bog bringer af gørende nyt frem om den danske filmbranche under Besættelsen. Foto fra bogen.
FORSKNINGSPROJEKT 2011-13. Hvad gjorde filmen ved besættelsen, og hvad gjorde besættelsen ved filmen i Danmark? Filmhistoriker Lars-Martin Sørensen, ph.d., afdækker ’Filmhistoriens fem forsømte år’, da både danske filmfolks og producenters rolle under anden verdenskrig ikke tidligere er klarlagt. Projektets grundforskning tager sit udgangspunkt i tekstarkiver og filmarkiver i både Danmark og Tyskland. Projektet blev finansieret af Velux Fonden og Det Danske Filminstitut var værtsinstitution. Assistent ved arbejdet i DFI’s filmarkiv var filmarkivar Mikael Braae.

Projetbeskrivelse: Fem forsømte år

Hvorfor...

findes der stadig ikke en grundig, forskningsbaseret bog på dansk om dansk film under besættelsen, når nu andre dele af periodens kultur-, samfunds- og erhvervsliv gennem de senere år er blevet endevendt af forskere? Filmen var et centralt medie under krigen, dansk fiktionsfilm i 40’erne oplevede en blomstringstid, og både den danske stat, den tyske besættelsesmagt og modstandsbevægelsen brugte film i kampen for at vinde og vende danskernes hjerter og sind. Det er sådan en bog, jeg primært vil bruge dette projekt til at udarbejde.

Hvordan...

afspejles den politiske virkelighed under besættelsen sig i samtidens film? Sådan lyder projektets hovedspørgsmål. For at besvare det, vil forskningen fokusere på tre perspektiver:

1) Det personalhistoriske: Film skabes, reguleres og ses af mennesker. Og kender man disse menneskers bag- og bevæggrunde, så forstår man, hvad filmene viser og ikke viser. Det er kendt, at danske filmfolk både ydede tyskerne modstand og medløb. Instruktøren Theodor Christensen var modstandsmand, producenten Henning Karmark, som efter krigen stod fadder til 50’ernes Morten Korch-film, var medlem af DNSAP. Men hvad ligger der af arkivalier i danske og tyske arkiver om filmfolk, der markerede sig tydeligt for eller imod nazismen? Det er ikke undersøgt endnu. Målet med den personalhistoriske tilgang er ikke at placere skyld og uskyld, men at forstå. Så snart man ved noget, nuanceres både helte- og skurkeroller. Og har man først navnene på en central personkreds, så letter det arkivforskningen i projektets øvrige perspektiver:

2) Det produktionshistoriske: Film formes af de organisatoriske, økonomiske og praktiske forhold, de bliver produceret under. Filmbranchens håndtering besættelsesmagtens krav og omstillingen til krigsøkonomi satte sig spor på både de danske film, der blev produceret, og på det samlede udbud af film på danske lærreder. Staten tog særlige initiativer og involverede sig stærkt i filmproduktionen under indtryk af krigen. Man oprettede Ministeriernes Filmudvalg, som stod for produktionen af tydeligt nationale oplysningsfilm. Angiveligt for at trænge tyske forfilm væk fra biograferne. Og i 1941 grundlagdes Det Danske Filmmuseum. Den nationale styring og oprustning er mærkbar, ikke blot i de producerede film, men også organisatorisk. Men hvorledes forholdt hhv. myndighederne, filmbranchen og besættelsesmagten sig til disse initiativer? Hvad var magtfordelingen mellem disse instanser? Og var styrkelsen af det dansk-nationale noget både staten, branchen og tyskerne bifaldt? Det har vi endnu ikke svar på. 

3) Det værkanalytiske: Film er også betydning, som skabes og anvendes i samklang med tidens kulturelle kontekst. Hvad var det for film, danskerne kunne se, og hvorledes stod de i forhold til virkeligheden uden for biografen? Man kender ikke hele historien om en film, før man ved, hvad der ikke kom med i den færdige klipning. Og man ved ikke, hvordan samtidens publikum forstod filmen, før man kender deres mentale bagage. I min seneste bog om japanske besættelsesfilm sammenholder jeg tidlige manuskriptudkast med censurarkivalier, den færdige film, filmkritikken og publikums fortolknings-ramme. Det er en metode, som har bragt meget nyt for dagen om selv berømte og grundigt beskrevne film. Det er også en metode, som ikke anvendes i de eksisterende beskrivelser af dansk besættelsesfilm.

Hvor...

findes svarene? På film og i tekstarkiver i Danmark og Tyskland. Arkivforskningen anlægges bredt, men med særlig vægt på arkiver, som ikke er indgået i tidligere forskning. Dinnesen & Kau’s Filmen i Danmark, som er det til dato grundigste værk, baserer sig ikke på forskning i tyske arkiver. Forbundsarkivet i Berlin-Lichterfelde rummer flere relevante materialesamlinger, især det tyske filmselskab UFA’s papirer og Propagandaministeriets arkiv, herunder materiale om den nazistiske paraplyorganisation Internationales Filmkammer, i hvis møder også officielle danske repræsentanter deltog. Også det tyske Udenrigsministeriums arkiv er placeret i Berlin. I Danmark er DNSAP’s arkivalier, Bovrup-arkivet, endnu ikke gennemsøgt af filmforskere. Heller ikke Justitsministeriets ’P-sager’, psykologiske profiler af anklagede danske nazister, herunder den morddømte filmfotograf og HIPO- mand Alf Schnéevoigt, er indgået i den hidtidige forskning.

Filmene...

som det drejer det sig om? Både spille-, kort- og dokumentarfilm, illegale optagelser og propagandafilm – danske som tyske. De kendte og ukendte. Dansk Filminstituts samlinger rummer talrige æsker med filmruller, som man knap nok ved, hvad indeholder. Nogle af dem er eksempelvis optaget af modstandsfolk i befrielsesdagene – og disse film er endnu ikke brugt i forskningen. Derfor budgetterer dette projekt med et års ansættelse til en filmarkiv-assistent, som kan fremdrage disse ukendte film, søge at identificere film, personer og situationer, og dermed berige den danske filmskat med ny viden. Projektet handler derfor både om kulturhistorie og bevarelse af kulturarv.

Resultatet...

er primært en solidt forskningsbaseret bog på dansk henvendt til en bred kreds af læsere, som interesserer sig for besættelseshistorie og filmhistorie. Herudover produceres et undervisningssæt med aftrykte arkivalier, introducerende tekst, spørgs- mål og oplæg til klassediskussioner og eventuelt en tilhørende dvd med filmcitater. Endelig planlægger jeg i samarbejde med DFI en filmserie med introducerende foredrag.

Vært...

for projektet er DFI, som administrerer ansættelse, løn mv. for både undertegnede og den filmarkiv-assistent, der knyttes til projektet. Ved projektets afslutning overgår katalogiserede digitalfotos af arkivalier mm. til DFI’s samlinger, så fremtidige forskere kan drage nytte af materialet.

Referencer...

Dinnesen, N.J. & Kau, E.: Filmen i Danmark. København, Akademisk Forlag, 1983.
Sørensen, Lars-M.: Censorship of Japanese Films During the U.S. Occupation of Japan. New York, Edwin Mellen Press, 2009.