ASA

Aktieselskabet Atelieret - forkortet ASA - blev etableret i 1936 af John Olsen, Henning Karmark og Lau Lauritzen Jr. med støtte af Gutenberghus og andre. John Olsen var hovedaktionær til 1940, hvorefter Karmark og Lau Jr. overtog aktiemajoriteten.

Studiet blev opført i Lyngby på Ulrikkenborg Vej, som senere ændrede navn til Blomstervænget. Det blev bl.a. bygget af de tiloversblevne stålkonstruktioner fra Storstrømsbroen. Christiani og Nielsen udarbejdede tegningerne på basis af udkast fra Lau Jr. og dennes besigtigelse af udenlandske filmatelierer.

Selve atelieret var en selvejende institution. Bestyrelsen bestod i starten af Lau Jr., overretssagfører Ørum, direktør Einer Ferniss, Dansk Reklamebureau og John Olsen. Lau Jr. og Alice O`Frederics tog sig af den kunstneriske ledelse, mens Henning Karmark varetog alle forretningsmæssige dispositioner vedrørende produktionerne og studiets drift.

Det nye selskab var ikke noget egentligt produktionsselskab, men ejer af de nyopførte studier i Lyngby. Enhver kunne således leje studiet til normal dagspris. Ved produktion af de enkelte film blev der dannet konsortier, hvor atelierselskabet gik ind med en vis andel sammen med enkeltpersoner - primært studiets ejere Karmark, Lau Jr. og John Olsen i forskellige kombinationer. Men også instruktører, skuespillere og andre deltog i finansieringen. Det hele blev styret af Karmark, der bestemte, hvem der 'måtte' indgå i konsortierne.

John Olsen stod for udlejningen af konsortiernes film gennem sit selskab Teatrenes Filmskontor A/S. Han kom sjældent på studiet, men var medbestemmende om, hvilke film der skulle produceres. I 1941 stævnede John Olsen Henning Karmark vedrørende dennes honorarer for nogle svenske film, der var blevet optaget på studiet. Der fulgte en længere retssag, hvor Karmark blev frifundet. John Olsen forlod efterfølgende ASA sammen med lydmanden Poul Bang og startede Saga Studio.

Med John Olsens udtræden fik ASA- konsortierne et udlejningsproblem. Derfor stiftede Henning Karmark i 1942 Merkur Film, som i 1943 skiftede navn til A/S ASA Filmudlejning.

I 1945 udtrådte Henning Karmark af ASA-studiet, men fortsatte med sit selvstændige firma ASA Filmudlejning - og som producent. Lau Jr. overtog aktiemajoriteten i A/S Filmatelieret ASA, hvor han fungerede som adm. direktør.

I perioden 1945 til 1964 producerede (finansierede) Filmatelieret ASA kun få film for egen regning med Lau Jr. som hovedproducent, bl.a. "Cafe Paradis", "Støt står den danske sømand", "Farlig ungdom", "Bundfald", "De sjove år" samt Far til fire-filmene. De fleste film blev finansieret af konsortier meget ofte med Henning Karmark som hovedproducent, herunder bl.a. Morten Korch-filmene. Alle film blev udlejet af Karmarks ASA Filmudlejning.

I 1964 solgte Lau Lauritzen ASA til Sven Grønlykke - som videreførte studiet som ASA Film Studio med Bent Christensen som kunstnerisk leder. I salgsaftalen blev det indføjet, at hhv. Lau Lauritzen og Henning Karmark fortsat kunne leje studiet til deres egne produktioner. I 1971 blev studiet solgt til staten under navnet Det Danske Filmstudie.

Denne tekst er skrevet af Niels Jørgen Clement.

Litteratur: Paw Kåre Pedersen: Unge Lau (2010).

Filmografi

Download som PDF / Excel
Film År Funktion Kategori
Med kærlig hilsen 1971 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Nøglen til Paradis 1970 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Choices 1970 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Manden der tænkte ting 1969 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Min bedstefar er en stok 1968 Produktionsselskab DK/Kort fiktion
Brødrene på Uglegaarden 1967 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Thomas er fredløs 1967 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Den røde kappe 1967 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Krybskytterne på Næsbygaard 1966 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Næsbygaards arving 1965 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Kampen om Næsbygaard 1964 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Sikke'n familie 1963 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Der brænder en ild 1962 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Sømænd og svigermødre 1962 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Rikki og mændene 1962 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Filmdesorientering 1962 Produktionsselskab DK/Kort fiktion
Min kone fra Paris 1961 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Den grønne elevator 1961 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Far til fire med fuld musik 1961 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Sømand i knibe 1960 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Det skete på Møllegaarden 1960 Produktionsselskab DK/Spillefilm
De sjove år 1959 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Far til fire på Bornholm 1959 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Kærlighedens melodi 1959 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Vagabonderne på Bakkegaarden 1958 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Verdens rigeste pige 1958 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Far til fire og ulveungerne 1958 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Bundfald 1957 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Far til fire og onkel Sofus 1957 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Lån mig din kone 1957 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Far til fire i byen 1956 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Taxa K 1640 efterlyses 1956 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Flintesønnerne 1956 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Hvad vil De ha'? 1956 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Vi som går stjernevejen 1956 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Min datter Nelly 1955 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Far til fire på landet 1955 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Arvingen 1954 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Far til fire i sneen 1954 Produktionsselskab DK/Spillefilm
En sømand går i land 1954 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Far til fire 1953 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Fløjtespilleren 1953 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Solstik 1953 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Farlig ungdom 1953 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Husmandstøsen 1952 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Det store løb 1952 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Vejrhanen 1952 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Frihed forpligter 1951 Produktionsselskab DK/Kort fiktion
Det gamle guld 1951 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Det sande ansigt 1951 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Fodboldpræsten 1951 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Mosekongen 1950 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Café Paradis 1950 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Den opvakte jomfru 1950 Produktionsselskab DK/Spillefilm
De røde heste 1950 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Min kone er uskyldig 1950 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Vejen til søen 1950 Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Vi vil ha' et barn 1949 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Ploven 1949 Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Støt står den danske sømand 1948 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Hr. Petit 1948 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Værelse søges 1948 Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Næste gang er det dig 1948 Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Stjerneskud 1947 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Familien Swedenhielm 1947 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Naar Katten er ude 1947 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Lise kommer til Byen 1947 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Hans store Aften 1946 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Saa mødes vi hos Tove 1946 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Jeg elsker en anden 1946 Produktionsselskab DK/Spillefilm
De røde Enge 1945 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Affæren Birte 1945 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Panik i Familien 1945 Produktionsselskab DK/Spillefilm
De kloge og vi gale 1945 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Klingende toner 1945 Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Ferd'nand paa Bjørnejagt 1945 Produktionsselskab DK/Kort fiktion
Ferd'nand paa Fisketur 1944 Produktionsselskab DK/Kort fiktion
Bedstemor gaar amok 1944 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Mit liv er Musik 1944 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Teatertosset 1944 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Elly Petersen 1944 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Frihed, Lighed og Louise 1944 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Dansk sport i smaaglimt 1944 Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Rejsefeber 1944 Produktionsselskab DK/Kort fiktion
Det ender med Bryllup 1943 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Moster fra Mols 1943 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Det brændende Spørgsmaal 1943 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Hans Onsdags-Veninde 1943 Produktionsselskab DK/Spillefilm
En Pige uden Lige 1943 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Jeg mødte en Morder 1943 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Ebberød Bank 1943 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Jørgensen faar Arbejde 1942 Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Søren Søndervold 1942 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Tyrannens Fald 1942 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Lykken kommer 1942 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Frøken Vildkat 1942 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Under Straatag og Lyre 1942 Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Niels Pind og hans Dreng 1941 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Tror du jeg er født i Gaar! 1941 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Tag til Rønneby Kro 1941 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Frøken Kirkemus 1941 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Far skal giftes 1941 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Mellem sydfynske Sunde 1941 Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Vi snakker Færdsel 1941 Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Pas paa Svinget i Solby 1940 Produktionsselskab DK/Spillefilm
En Desertør 1940 Produktionsselskab DK/Spillefilm
En ganske almindelig Pige 1940 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Familien Olsen 1940 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Genboerne 1939 Produktionsselskab DK/Spillefilm
De tre maaske fire 1939 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Nordhavets Mænd 1939 Produktionsselskab DK/Spillefilm
I Dag begynder Livet 1939 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Blaavand melder Storm 1938 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Alarm 1938 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Den mandlige Husassistent 1938 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Livet paa Hegnsgaard 1938 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Den kloge Mand 1937 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Der var engang en Vicevært 1937 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Frk. Møllers Jubilæum 1937 Produktionsselskab DK/Spillefilm
En fuldendt Gentleman 1937 Produktionsselskab DK/Spillefilm
Fra råuld til Sønderborg garn Produktionsselskab DK/Dokumentarfilm
Vis alle

Registrering af festivaldeltagelse og priser

Det Danske Filminstitut registrerer international festivaldeltagelse og priser til danske film, dog primært de titler, som Filminstituttet varetager i sin festivaldistribution, og primært i forbindelse med de festivaler, som Filminstituttet har prioriteret at samarbejde med. Registreringen af festivaldeltagelse og priser til danske film, der ikke er i festivaldistribution, foretages kun for "launch"-festivaler ifølge Filminstituttets prioriterede festivalliste. Se listen over prioriterede festivaler.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk

CVR-nummer: 56858318


Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412