Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut er en kulturinstitution under Kulturministeriet. Vi arbejder for at sikre udviklingen af dansk film og for at gøre vores fælles filmarv relevant og levende.

Læs mere

Viden om publikum

Find billetsalg, artikler, værktøjer, rapporter og inspiration til arbejdet med publikum – fra udvikling til lancering.

Læs mere

Børn og Unge

Film og interaktive medier optager en stor plads i børn og unges hverdag, og både indholdet og måden, de bruger de filmiske fortællinger på, er afgørende for deres oplevelse af identitet og kulturelle tilhørsforhold. Derfor arbejder Filminstituttet ud fra en ambition om, at børn og unge får mulighed for at opleve, forstå og skabe film.

Læs mere