Tjeklister og skabeloner til regnskab

BRANCHE. Filminstituttet har udarbejdet tjeklister og skabeloner som hjælp til støttemodtagerne, når de skal aflevere regnskab.

Alle støttemodtagere skal aflægge regnskab uanset støttens størrelse. Som en hjælp har Filminstituttet udarbejdet tjeklister, så støttemodtager kan sikre at alt er med, når regnskabet afleveres. Vi har også lavet et eksempel på, hvordan støttemodtagers beretning om, at støtten er anvendt til formålet, kan se ud. På samme måde kan du på hjemmesiden finde et eksempel på, hvordan en balance kan stilles op, samt en simpel regnskabsskabelon.

Materiale vedr. projekt- og aktivitetsstøtte til og med 100.000 kr. 

Materiale vedr. projekt- og aktivitetsstøtte over 100.000 kr.