Ansøgningsfrist for støtte til distributionsinitiativer

DEADLINE. Næste ansøgningsfrist for støtte til distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm er mandag den 16. januar 2017 kl. 12.00.

Næste ansøgningsfrist for driftsstøtte til distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm er mandag den 16. januar 2017 kl. 12.00.

DFI's støtteordning for distributionsinitiativer har til formål at fremme distribution og formidling af danske kort- og dokumentarfilm til et dansk publikum samt at fremme innovative og langsigtede distributionsinitiativer, der omfatter flere film.

Der kan ved ansøgningsfristen søges om driftsstøtte for 2017 med fokus på optimering af distributionsinitiativer. Støtten kan gives til nytænkende 'paraplyinitiativer' – både kommercielle og ikke-kommercielle – der forventes løbende at kunne indoptage nye film. Der vil i vurderingen af ansøgningen bl.a. blive lagt vægt på danske kort- og dokumentarfilms andel i initiativets samlede filmudbud samt dansk publikums andel af initiativets samlede publikum. Øvrige parametre for vurdering fremgår af støttevilkårene.

Læs mere om støtteordningen og find ansøgningsskema, vilkår mm.

Udover driftsstøtte kan der også søges om projektstøtte til udvikling af nye eller videreudvikling af eksisterende distributionsinitiativer. Ansøgninger om projektstøtte kan indsendes og vil blive behandlet løbende.

Oversigt over tidligere tildelte støtter findes på Filminstituttets hjemmeside.

Ansøgningen inkl. ansøgningsskema sendes til koordinator Helle Lilienfeldt, hellel@dfi.dk.

Ansøgningsfrist er mandag den 16. januar 2017 kl. 12.00.

For spørgsmål om støtteordningens formål mv. kontakt lanceringskonsulent Louise Haugstrup Jensen, louisehj@dfi.dk eller afdelingschef for Dokumentar Ane Mandrup, anem@dfi.dk.