Distributionsinitiativer for dokumentar og kort fiktion

Støtte til samlende initiativer for distribution og formidling af dansk dokumentar og kort fiktion

Ekko-Shortlist---Filmmagasi

Formål med støtteordningen

Formålet med støtteordningen er at fremme distribution og formidling af danske kort- og dokumentarfilm til et dansk publikum og samtidig at fremme innovative og langsigtede distributionsinitiativer omfattende flere film.

Hvilke initiativer kan støttes?

Der kan søges om:

  1. projektstøtte til udvikling af nye eller videreudvikling af etablerede distributionsinitiativer
  2. driftsstøtte med fokus på optimering af distributionsinitiativer.

Støtten kan gives til nytænkende 'paraplyinitiativer' – både kommercielle og ikke-kommercielle – der forventes løbende at kunne indoptage nye film. Der vil i vurderingen af ansøgningen bl.a. blive lagt vægt på danske kort- og dokumentarfilms andel i initiativets samlede filmudbud samt dansk publikums andel af initiativets samlede publikum. Øvrige parametre for vurdering fremgår af støttevilkårene.

Hvem kan ansøge?

Støtten kan ansøges af danske virksomheder, foreninger, klubber, institutioner og organisationer. Støtten ydes til den juridisk ansvarlige for initiativet.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Der er mulighed for løbende at søge projektstøtte, mens der er faste årlige ansøgningsrunder og dermed frister for ansøgning om driftsstøtte.

Næste ansøgningsfrist for driftsstøtte er mandag d. 15. januar 2018 kl. 12.

Bemærk: DFIs ansøgningsskema skal anvendes.

DFI har op til 6 ugers behandlingstid.

Ansøgningen er udgangspunktet for den videre dialog med DFI frem mod enten en indstilling til støtte eller et afslag. Støtten bevilliges af DFIs direktion.

Ansøgningen sendes pr. mail til hellel@dfi.dk

Spørgsmål vedr. tildeling af støtte, kontakt Ane Mandrup, Afdelingschef for Dokumentar anem@dfi.dk

Vejledning i forb. med ansøgning

Vi yder gerne vejledning i forbindelse med ansøgning. Kontaktoplysninger står i højre spalte.

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. + 45 2027 7872
anem@dfi.dk   

Morten Udsen
Lanceringskonsulent
Tlf. + 2556 7090
mortenu@dfi.dk

Louise Haugstrup Jensen 
Lanceringskonsulent
Tlf. + 45 5125 5137
louisehj@dfi.dk

Helle Lilienfeldt
Projektkoordinator
Tlf. + 45 3374 3529
hellel@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412