EU-temadag 2018

Hvordan kan kreative og kulturelle projekter fremstå stærkest muligt i konkurrencen om EU's støttemidler? D. 21. juni 2018 tog Creative Europe Desk Danmark udgangspunkt i netop det spørgsmål, da vi inviterede til vores årlige EU-temadag.

Creative Europe Desk Danmark inviterede til en temadag med fokus på mulighederne for øget samarbejde mellem kreative og kulturelle aktører og offentlige institutioner.

Formålet var at demonstrere, hvordan man skærper kulturprojekter der har et internationalt islæt, så de bedre kan komme i betragtning til europæiske støttemidler, samt fremstå stærkere, mere relevante og vedkommende for publikum og deltagere.

Konkurrencen er hård om de europæiske støttemidler og det er derfor nødvendigt at fokusere de kreative og kulturelle aktører og offentlige kulturinstitutioners kernekompetencer eller at styrke disse kompetencer gennem lokale kulturpartnerskaber.

Vi havde indbudt en række professionelle kulturaktører og -rådgivere, som gennem oplæg og paneldebatter, nuancerede og kvalificerede diskussionen vedrørende lokale, kommunale, regionale, nationale og internationale kulturpartnerskaber. Vi betragter både den lokale forankring og det skarpe projektfokus som en forudsætning for succesfuld deltagelse i internationale kulturprojekter.

I løbet af dagen ønskede vi at komme ind på blandt andet følgende:

  • Hvad får kommunerne ud af at føre en aktiv international kulturpolitik og hvordan kommer det de lokale uafhængige kunstnere, kulturinstitutioner, virksomheder eller borgere til gode?
  • Hvordan matches den gode kunstneriske idé med projektledelsesværktøjer; med budget- og regnskabsressourcer; med lokal efterspørgsel og behov?
  • Hvordan kan samarbejder mellem forskellige kulturinstitutioner, kunstnere, projektledere, virksomheder eller kommuner føre til stærke, professionelle, internationale kulturprojekter?
  • Hvordan opnår man støtte til sit internationale kulturprojekt under Europa-Kommissionens støtteprogrammer Creative Europe, Interreg, Erasmus+ eller Horizon2020?

Blandt oplægsholderne var Elena Polivtseva fra IETM, International network for contemporary performing arts, i Bruxelles. Elena er bl.a. ansvarlig for analyse af EU’s kulturpolitik samt IETMS’s strategier og handlingsplaner ift. EU.

Elena Polivtseva gav til temadagen sine bud på, hvad internationalt samarbejde i kultursektoren kan bidrage med. Her fokuserede hun blandt andet på delingen af nye perspektiver på udfordringer, udveksling af ressourcer og marketing- og forretningsmodeller.

”In the political contexts, which are rather challenging for some countries, going international is very important as a way to find some solidarity, some support and also to discover that they are not alone”, sagde Elena Polivtseva.

Københavns Kultur- & fritidsbormester, Niko Grünfeld, fortalte om kultur-ambitionerne i København. (Foto: Creative Europe Desk Danmark)

Niko Grünfeld blev i 2017 valgt som Københavns kultur- og fritidsborgmester for Alternativet med ambitionen om at gøre byen endnu mere åben, international og levende. Til EU-temadagen var omdrejningspunktet for hans oplæg omstilling og nye initiativer.

”København skal være en by med kulturel kant og livsnerve, hvor kultur, kunst, idræt og medborgerskab og demokrati fylder meget i bybilledet”, sagde Niko Grünfeld om hans vision for kultur- og fritidspolitik.

Han fokuserede endvidere på, at København er en vigtig international spiller, der derfor må tage ansvar – ikke bare for sig selv. Flere internationale dagsordener i København er derfor målsætningen, inspireret af Aarhus.

Eva Frost fra JazzDanmark præsentede en video-hilsen fra KIDS CAN-deltagerne, der samme morgen var på vej til at spille koncert i Portugal. (Foto: Creative Europe Desk Danmark)

JazzDanmarks projekt KIDS CAN fik 1,3 millioner kr. i støtte fra Creative Europe via puljen ”små samarbejdsprojekter”. Projektet bringer unge, europæiske musikere og børnejournalister på jazzturné i Estland, Portugal og Danmark.

Projektleder Eva Frost forklarede under temadagen, hvordan JazzDanmark med projektet ønsker at nytænke undervisningen i og formidlingen af jazz for børn og unge.

”Visionen er, at børn kan spille og optræde og være ligeså engagerede som voksne musikere kan. Børnejazz består normalt af voksne der spiller for børn, men vi synes at børn kunne være ligeså gode ’peers’”, sagde Eva Frost.

Kulturregion Fyn, South Denmark European Office, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og Creative Europe Desk Danmark gav gode råd til EU-ansøgninger. (Foto: Creative Europe Desk Danmark)

Alle oplæg og paneler blev live-streamet til Creative Europe Desk Danmarks Facebookside. Du kan se eller gense det hele ved at følge linket i den blå boks.

 

Praktisk

Tid: Torsdag d. 21. juni 2018, kl. 12:30-17:30

Sted: Bio ASTA, Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København K

Pris: Deltagelse var gratis, men tilmelding obligatorisk

Kontakt

Ene Katrine Rasmussen
Head of Office of Creative Europe Desk, Denmark
Tlf. +45 2047 0290
ener@dfi.dk

Katrine Danielle Bjaarnø
Project Officer for Creative Europe Desk Denmark
Tlf. +45 3374 3442
katrineb@dfi.dk