EU-temadag 2018 - oplægsholdere

Oplægsholdere & paneldeltagere

(Opdateres løbende)

Lasse Marker: Partner i Konsulentbureauet Rasmussen & Marker, der er kulturlivets rådgivere. Lasse er herudover ekstern lektor i Art Management ved KU, mødeleder på Altingets kulturpolitiske netværk og fast klummeskribent på Berlingske. Lasse har en kandidatgrad i statskundskab fra KU og er tidl. radiovært på P1 og Tv-vært på DR2. Han er desuden forfatter til flere bøger om kulturpolitik og sidder i en række kulturbestyrelser.


Rina Valeur Simonsen: Som strategi og administrationschef hos Fonden Aarhus 2017 har Rina haft en nøglerolle ift. at planlægge og implementere Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Rina er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet og HD i organisation og ledelse fra CBS, og har tidligere bl.a. arbejdet for Udenrigsministeriet og EU’s fælles Udenrigstjeneste. 


Niko Grünfeld: I november 2017 blev Niko valgt som Københavns kultur- og fritidsborgmester med ambitionen om at gøre byen endnu mere åben, international og levende. Niko har uddannelser i ledelse og coaching bag sig og var i 2013 med til at stifte Alternativet. Han har tidligere arbejdet med udvikle iværksætterskolen Kaospiloterne samt haft egen virksomhed, hvor han har undervist blandt andet lærere og sundhedspersonale i meditation, mindfulness og konflikthåndtering.


Melanie Holst: Udviklingskonsulent på Roskilde Bibliotekerne og projektleder på A Million Stories, som formidler over 600 flygtninges personlige beretninger, på tværs af fire europæiske lande. Projektet er udviklet af Roskilde Bibliotekerne, og støttes eksklusivt af EU's Creative Europe-midler. Den centrale intention med projektet er at bidrage til en øget interkulturel forståelse, ved at inkludere nye medborgeres stemme i vores fælles fortælling, og at formidle referencer vi kan genkende fra vores egen hverdag. Melanie er cand.mag. i pædagogik og uddannelsesvidenskab fra Syddansk Universitet med speciale i integration. Ud over sit virke som projektleder på flere integrationsprojekter, arbejder Melanie med national og regional kompetenceudvikling i centralbiblioteksregi.


Kirsten Langgaard: Som projektleder i Filmby Aarhus, har Kirsten ansvaret for to EU Interreg projekter samt den vestdanske del af klyngeorganisationen Interactive Denmark – alt sammen med fokus på at udvikle og styrke den digitale visuelle industri, blandt andet ved at bidrage til udviklingen i forhold til at bruge digitale oplevelser i andre sektorer. Kirsten underviser desuden på producerlinjen på professionsbacheloruddannelsen Multiplatform Storytelling and Production. Kirsten har en baggrund som udviklingsproducer fra filmbranchen og en kandidatgrad i Medievidenskab fra Aarhus Universitet.


Katrine Solvang: Chefkonsulent på Aarhus Universitet og medstifter af initiativet ”Authors in Aarhus” sammen med Lise Kloster Gram fra Aarhus Kommunes biblioteker. Scenen inviterer internationale anerkendte forfattere som Siri Hustvedt, Jón Kalman Stefánsson og Dame A.S Byatt til samtaler på DOKK1 og Aarhus Universitet. I den forbindelse har Authors in Aarhus modtaget en bevilling fra Creative Europe til projektet ” SILO (Socially Inclusive Literature Operations)”. Katrine er uddannet Cand.Comm fra Roskilde Universitet og har tidligere arbejdet i Erhvervsstyrelsen og Aarhus Kommune.


Elena Polivtseva: Elena is currently a Communication and Policy Manager at IETM, International network for contemporary performing arts, based in Brussels. This function entails communication with the network's 500 members, external representation, and building relationships with other civil society sectors. She is also responsible for the analysis of the European Union's cultural and other policies, as well as IETM's advocacy strategy and actions at the EU level. Elena is engaged in communication and advocacy activities of the European Alliance for Culture and the Arts, an initiative of 37 European networks, urging policy-makers to rethink the European approach and include culture and the arts in the long-term strategic goals of the European project. Previously, Elena has worked for several European NGOs and an EU public affaires firm, as well as in the corporate sector, as a communication and policy specialist. She holds a Bachelor degree in International relations (Tomsk State University), a Master degree in European Studies (Institut d'études européennes, Université libre de Bruxelles) and a diploma in European non-profit advocacy (Institut des Hautes Études des Communications Sociales).


Lone Hylander: Projektrådgiver Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Udannet Cand.jur med mange års erfaring med EU-arbejde både i forhold til EU-projektudvikling men også i forhold til interessevaretagelse. Lone har de sidste 8 år arbejdet med EU-projekter, bl.a for Skånes kommuner i Bruxelles og nu som projektrådgiver på Interreg-sekretariatet i København.


Stine Eskesen Keiding: Cand.mag i Moderne Kultur- og Kulturformidling fra KUA, 2007. Som programleder hos Kulturregion Fyn bedriver Stine kulturledelse af forskelligartede tværkommunale kunst- og kulturprojekter i samarbejde med såvel offentlige, private som civile aktører. Kulturregion Fyn udgøres af ni fynske kommuner, der sammen med Kulturministeriet har indgået en 4-årig kulturaftale med fokus på forskellige indsatsområder og udviklingsprojekter inden for film, publikumsudvikling og børne- og ungekultur.


Cathrine Holm Frandsen: Cathrine har de sidste fire år arbejdet på det Syddanske EU Kontor i Bruxelles. Her rådgiver og hjælper hun med at udvikle EU-projekter sammen med de syddanske kommuner. Derudover er Cathrine faglig ansvarlig for turisme- og kulturområdet.


Eva Frost: Eva er leder af JazzDanmark, den danske genreorganisation for jazz. JazzDanmark bidrager til at udbrede jazzen og udvikle hele musiklivet, ved at skabe værdi for mennesker gennem nye møder, oplevelser og samarbejder - i og omkring jazz i Danmark og dansk jazz i udlandet. Organisationen har netop indledt det 3-årige EU-projekt Kids Can, der har til formål at nytænke formidlingen af jazz fra barn til barn, at udvikle undervisningen i jazzmusik for børn samt at skabe internationale bånd mellem unge musiktalenter på tværs af de europæiske lande.


 

Praktisk

Tid: Torsdag d. 21. juni 2018, kl. 12.30-17:30

Sted: Bio ASTA, Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København K

Pris: Deltagelse er gratis, men tilmelding obligatorisk