Om Creative Europe MEDIA

MEDIA er et delprogram henvendt til den audiovisuelle sektor, og hører under EU-Kommissionens Creative Europe-program.

Creative Europe er EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa. Programmet løber i perioden 01.01.2021-31.12.2027 og har et samlet budget på 2,44 mia. €.

De kulturelle og kreative sektorer giver Europas enormt rige og forskelligartede kulturarv konkret form og bidrager til udviklingen i vores samfund. Disse sektorer spiller en stor rolle i den europæiske økonomi og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser.

Læs folderen Creative Europe 2021-2027 her.

Creative Europe-programmet

 • består af delprogrammerne MEDIA og Kultur.
 • beskytter og fremmer kulturel og sproglig alsidighed i Europa og støtter Europas kulturelle mangfoldighed.
 • bidrager til Europas målsætninger om intelligent, bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst.
 • hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globalisering.
 • giver adgang til nye internationale muligheder, markeder og publikummer.
 • bygger på succesen bag MEDIA-programmet, MEDIA Mundus og EU’s kulturprogram.

Creative Europe støtter blandt andet

 • samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser mellem kulturelle og kreative organisationer både i og udenfor EU.
 • netværk, der hjælper de kulturelle og kreative sektorer med internationale aktiviteter og med at styrke deres konkurrencedygtighed.
 • oversættelse og promovering af litterære værker på tværs af markederne i EU.
 • platforme med kulturelle aktører, der fremmer nye kunstnere og stimulerer et bredt europæisk udbud af kulturelle og kunstneriske værker.
 • kompetenceudvikling og efteruddannelse for professionelle indenfor den audiovisuelle branche.
 • udvikling af fiktionsfilm, tv-serier, animationsfilm, kreative dokumentarfilm og computerspil til europæiske biografer, tv-stationer og andre platforme.
 • salg og distribution af audiovisuelle værker i og uden for Europa.
 • filmfestivaler, der har europæiske film på programmet.
 • særlige midler til internationale koproduktioner
 • publikumsrettede aktiviteter, der kan være med til at udbrede kendskabet til og fremme interessen for europæiske film gennem en bred vifte af arrangementer.

MEDIA-delprogrammet

Under Creative Europe's MEDIA-delprogram støttes både videospil, spillefilm, dokumentarfilm og animationsfilm, og hvert år støttes mere end 300 europæiske filmprojekter. Faktisk støtter Creative Europe 9 ud af 10 europæiske film, som distribueres uden for deres oprindelsesland.

Gennem biografnetværket Europa Cinemas støttes desuden over 700 biografer, der hovedsageligt har europæiske film på programmet.
Endelig støtter programmet en lang række filmfestivaler, markeder og forskellige efteruddannelsestilbud rundt om i Europa.

MEDIA-delen omfatter

 • støtte til udvikling af spillefilm, kreativ dokumentar, videospil og interaktive værker
 • støtte til produktion af tv-programmer (tv-serier, kreativ dokumentar og animation)
 • støtte til distribution af spillefilm, kreativ dokumentar og animation
 • støtte til kursusudbydere, der tilbyder efteruddannelse til den professionelle branche (se mere under MEDIA-kurser)
 • støtte til organisationer, der bl.a. varetager internationale festivalaktiviteter

  MEDIA Systemet 

  MEDIA-enheden i Bruxelles overser programmets politik og evaluering samt dets budget. Enheden ligger under DG CNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology.

  European Education and Culture Executive Agency (Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur, EACEA) står for den daglige ledelse af MEDIA-delprogrammet. Dette indbefatter forberedelse og udgivelse af Calls for Proposals, evaluering og indledende udvælgelse af ansøgere og projekter, underskrivning af projektaftaler samt opsyn og kommunikation med støttemodtagere.

  MEDIA Management Commitee udgøres af repræsentanter, sædvanligvis fra ministerier eller nationale støtteorganisationer, for alle medlemslandene. Komiteen superviserer kommissionen i godkendelsen af programmets budget, retningslinjer og støttetildelinger.

  Creative Europe MEDIA Deske oplyser om MEDIA-støtte. De har desuden til opgave at tilskynde deltagelse i MEDIA-støttede kurser, festivaler og markeder. Der findes en oversigt over samtlige Creative Europe Deske i Europa her.