Sådan ansøger du om MEDIA-støtte

Inden du ansøger

Det er en rigtig god idé at kontakte os inden du begynder på en ansøgning, da vi hurtigt kan finde ud af om dit selskab over hovedet er ansøgningsberettiget, og om projektet er egnet til MEDIA-støtte.

Vi står til rådighed for alle interesserede ansøgere, og vi fungerer også gerne som sparringspartner ved at læse ansøgningen igennem og give feedback. Dette er en del af vores job og koster ikke noget. Dog vil vi gerne kontaktes tidligt i processen og modtage materiale til gennemlæsning i god tid, da vi ofte hjælper mange på samme tid med deres ansøgninger.

Vent derfor ikke til få dage før deadline med at kontakte os, da vi så ikke kan garantere at vi har nok tid til gennemlæsning og til at give den optimale feedback.


Sådan ansøger du

Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP)
Alle EACEA's støttemuligheder, herunder Creative Europe, fremgår af FTOP.

EU-Kommissionen har lavet en pdf-guide til at komme i gang som bruger af FTOP. Se link til guiden i den grå menu.

LEAR
Hver organisation skal udpege en person til "LEAR" (Legal Entity Appointed Representative). Det er den eneste person, der har adgang til at gå ind og ændre virksomhedens data og oplysninger efter teamet i Bruxelles har valideret det.

Se vejledningen om udpegelse og oprettelse af LEAR i den grå menu.

eForm og bilag
Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet online i portalen FTOP.

Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. De samlede bilag må dog højst fylde 10 MB, så sørg for at komprimere al billedmateriale.

Sammen med selve call'et uploader EU-Kommissionen en liste og templates til de annexes, der skal følge med ansøgningen. Her kan man ofte også finde en FAQ og en guide til ansøgere.
Hvor der findes templates i FTOP, skal disse anvendes (fx til budget og finansieringsplan).

Ansøgningen skal være afsendt senest kl. 17.00 på datoen for deadline.

Find link til alle aktuelle MEDIA-deadlines i den blå menu.


Help Desk 

Hvis du oplever tekniske problemer i forbindelse med at uploade ansøgningen, skal du kontakte Help Desken i Bruxelles - dette skal ske inden kl.17:00 på dagen for ansøgningsfristen! 

Help Desk e-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu 

Help Desk telefonnummer: +32 2 299 0705


Hvornår kan man forvente at få svar på ansøgningen?

Ansøgere modtager en bekræftelse, når ansøgningen er modtaget.

Svar på støttetilsagn/afslag kommer ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen. Typisk vil ansøger få svar før Creative Europe Desken, hvorfor vi altid gerne vil høre om såvel afslag som tilsagn.

Efter ansøgerne er blevet informeret, offentliggøres resultaterne på EU Kommissionens hjemmeside, hvorefter vi publicerer de danske MEDIA-resultater her på websitet.


Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret baseret på et pointsystem og ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointtal. Ansøgerne med de højest antal point modtager støtte inden for budgetrammerne.

Pointsystemet er beskrevet i de enkelte calls' retningslinjer.

Selvom man har været i kontakt med MEDIA Desken, og vi har givet feedback på ansøgningen, er det selvfølgelig ikke ensbetydende med, at man er sikret støtte. Det hele afhænger af ansøgerfeltet. Vi vil dog gøre vores bedste for at hjælpe jer til at fremhæve de unique selling points, der kan give ansøgningen høje pointtal.

Læs også gerne "Guide for Expert", der findes som annex til hvert enkelt call. Den kan også give en idé om, hvad der bliver lagt vægt på iblandt ekspertlæserne, som er dem, der evaluerer og giver point til ansøgningerne.


Hvad hvis jeg får afslag?

Man må aldrig lade sig slå ud af et afslag! Mange oplever at de først får støtte tredje eller fjerde gang, de ansøger.

Hvis ansøger og projekt er ansøgningsberettiget, men ikke opnår nok point til at få støtte, sender EU-Kommissionen en skriftlig evaluering, som man bør læse grundigt og tage med i sine overvejelser og strategier næste gang man ansøger.

Vi tager gerne et møde med jer og snakker om den evaluering, I har fået ved et eventuelt afslag.


Reasearch Executive Agency (REA)

Har du modtaget støtte fra Creative Europe, vil du måske modtage en mail fra Research Executive Agency (REA) i Bruxelles, hvori de beder dig vende tilbage med oplysninger om ansøgerorganisationen. Det er meget vigtigt at svare denne mail, da det ellers kan forlænge udbetalingsprocessen.

Find vores vejledning til REA i den grå menu.