Status: COVID-19 og Creative Europe

Støttemodtagere

Lukkede landegrænser, påbud mod større forsamlinger og lukkede kulturinstitutioner.
Undtagelsestilstandene i forbindelse med COVID-19 kan have stor indflydelse på Creative Europe-støttede projekter, og EACEA er naturligvis parat til at udvise fleksibilitet over for påvirkede støttemodtagere og de konsekvenser, situationen har på planlagte aktiviteter.

Alle grant agreements indeholder en "force majeure"-klausul, der kan gælde for mobilitetsbegrænsninger, der er en direkte konsekvens af de foranstaltninger, der træffes af nationale myndigheder.

Vær dog opmærksom på at tilfælde af "force majeure" i forbindelse med hindring af den almindelige gennemførelse af planlagte aktiviteter, vil blive vurderet individuelt, når støttede projekter og regnskaber evalueres.

Hvis man forudser at der vil komme ændringer i forhold til udførelsen af aktiviteter som beskrevet i ansøgningen, og som grant agreement er baseret på, skal man altid kontakte EACEA direkte med henblik på at ændre grant agreement (fx i forbindelse med en udvidelse af 'eligibility period').

Har man allerede haft udgifter, der er en del af godkendte støttede budgetposter, men som ikke kan refunderes, bør man gemme dokumentation for at udgifterne ikke kan refunderes.

Kommende deadlines

EACEA holder indtil videre fast i alle Creative Europe-ansøgningsdeadlines, men vi opfordrer til at man følger med på den danske Creative Europe Desk's Facebook-side eller på EU-Kommissionens hjemmeside for opdateringer.

De kommende MEDIA-deadlines kan ses her.

Den danske MEDIA-desk

I overensstemmelse med de danske myndigheders påbud for offentligt ansatte, er den danske MEDIA-desk's kontor på Filminstituttet lukket, men vi arbejder naturligvis hjemmefra.

Ene kan kontaktes på ener@dfi.dk
Katrine kan kontaktes på katrineb@dfi.dk

Pas godt på jer selv og hinanden!