Digitaliseringsstøtten ophørt

Som en del af Filmaftalen fra 2011 har Det Danske Filminstitut støttet digitaliseringen af de danske biografer.

Støtten har haft til formål at sikre et bredt og alsidigt biografmiljø i Danmark. Digitaliseringsstøtte er ifølge aftalen ophørt pr. 31. december 2016.

Som en konsekvens af dette godkender DFI fra den 1. januar 2017, at udgiften til VPF kan indgå i lanceringsbudgettet og derfor være en del af DFI's lanceringsstøtte.

Indtil videre er ovenstående gældende til udgangen af Filmforliget 2015-2018. 

Der henvises i øvrigt til www.dfi.dk/lancering.
Se også budgetskabelon.

Claus Ladegaard
Områdedirektør