Lancering af danske spillefilm

Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til lancering af danske film af spillefilmslængde mod biografvinduet og andre distributionsvinduer på det danske marked.

Lancering_plakater_102017

Eksempler på danske film der har modtaget lanceringsstøtte

Formål med støtteordningen

Formålet med støtteordningen er at understøtte udbredelsen af danske film i Danmark, at sikre flest mulige danskere nem adgang til filmene og til biografoplevelsen samt at sikre bedst mulig udnyttelse af den enkelte films kommercielle og kulturelle potentiale

Der kan søges:
A. LANCERINGSSTØTTE MOD BIOGRAF, VOD, DVD, ANDET
B. ANDEN LANCERINGSSTØTTE  

Der skal normalt søges om lanceringsstøtte mod biograf og Home Entertainment samtidigt – forudsat at man ønsker at søge lanceringsstøtte mod begge vinduer. Hvis der, efter DFI’s opfattelse, ikke er tilstrækkeligt grundlag for samtidigt at tildele lanceringsstøtte til biograf og Home Entertainment, kan der i særlige tilfælde ansøges særskilt om lanceringsstøtte til hvert enkelt distributionsvindue, når forudsætningerne herfor er til stede.

Hvilke film kan støttes?

Alle danske film af spillefilmslængde kan søge om støtte til lancering. Der er ingen særlige krav til genre eller bestemte publikumsestimater, men strategien for lancering og distribution skal vurderes at udnytte den enkelte films kommercielle og/eller kulturelle potentiale til fulde i de enkelte vinduer og på tværs. Der bliver hvert år bevilget lanceringsstøtte til ca. 20 film af spillefilmslængde.

Eksempler på film som har opnået støtte til lancering: 
Underverdenen, Du Forsvinder, Dan Dream, Mesteren, Animas Breve

Hvem kan ansøge?

Filmens producent kan søge om støtte.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af lanceringskonsulenterne. Ansøgningerne vurderes udfra det indsendte materiale og den dialog, som man må forvente at indgå i med lanceringskonsulenterne. Såfremt ansøgningen i sin helhed kan imødekommes, vil støtteudmålingen tage afsæt i en skønsmæssig og kvalitativ vurdering med afsæt i nedenstående 4 kvalitative støttekriterier: (læs mere i "Kriterier - Lancering" i højre spalte)

  • Kvalitet og sammenhængskraft i filmens lancering og distribution
  • Filmens kvalitet
  • Potentiale og position på filmmarkedet
  • Evne til Kulturfremme

En evt. indstilling om støtte skal godkendes af DFI’s direktion i fald støtten er over 150.000 kr.

Lanceringskonsulent Sanne Juncker Pedersen behandler overvejende ansøgninger på film, som er produktionsstøttet under Markedsordningen, har fået støtte af filmkonsulenten Mikkel Munch-Fals, eller film som ikke har fået DFI produktionsstøtte. Lanceringskonsulent Lena Juhl Seidelin behandler overvejende ansøgninger på film, som er produktionsstøttet af filmkonsulenterne Morten Giese og Åke Sandgren, har fået New Danish Screen støtte eller er minor-støttet af DFI. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk. Yderligere information, vejledning, støttevilkår, ansøgningsskema mm – se venligst højre spalte.

Yderligere oplysninger: Marianne Moritzen, Afdelingschef for Fiktion
Telefon: 4046 3757, Email: mariannem@dfi.dk

Kontakt

Marianne Moritzen 
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Sanne Juncher Pedersen 
Lanceringskonsulent

Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Lena Juhl Seidelin
Lanceringskonsulent

Tlf. +45 2712 7542
lenaj@dfi.dk

Martin Keller
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3456
martink@dfi.dk

Tine Engelbrecht 
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3503
tinee@dfi.dk

Inge Villumsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Flemming Kaspersen 
Redaktør 
Tlf. +45 +45 3374 0429
flemmingk@dfi.dk


Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412