Filmkonsulenter - arbejdsbeskrivelse

Her kan du læse mere om krav og arbejdsproces for konsulenter på Det Danske Filminstitut.