Filmværkstedet får nye støttevilkår

Det Danske Filminstituts direktion har den 27. januar vedtaget nye støttevilkår for Filmværkstedet, som er gældende fra ansøgningsrunden med frist den 6. februar.

Målet med vilkårsrevisionen har været at opnå en harmonisering af sprog og opbygning med DFIs øvrige støttevilkår, hvor det er muligt. Og at opnå større klarhed mellem de mange forskellige støtteformer, særligt kontantstøtter og udstyrsstøtter.

"Udviklingsstøtte" har taget navneforandring til det mere dækkende "Mentorstøtte", ligesom "Tekstningsstøtte" nu hedder "Kontantstøtte til tolkning eller transskribering". Færdiggørelsesstøtten kan normalt kun søges, hvis projektet forventes at få en færdig længde på 50 minutter eller derover.

Læs mere om Filmværkstedets støtte og nye vilkår.

For yderligere spørgsmål, kontakt Filmværkstedets leder, Prami Larsen, pramil@dfi.dk / 3374 3484