Præcisering af vejledning om lønninger

VEJLEDNING. Filminstituttets vejledning om, hvordan man i budget og regnskab skal medtage eksterne og interne lønninger, er opdateret. Principperne i vejledningen er uændrede, men blot formuleret med en større detaljeringsgrad.

Der har været behov for at præcisere Filminstituttets vejledning om, hvordan man i budget og regnskab skal medtage eksterne og interne lønninger. Det betyder at teksten i vejledningen nu er formuleret med en større detaljeringsgrad – og derfor udkommer den i en ny version.

Kontakt

Marianne Båstrup-Larsen
Afdelingschef
Tlf. +45 2872 7801
marianneb@dfi.dk

Der er ikke lavet om på det principielle indhold i vejledningen, men forhåbentlig er den lettere at gå til.

Vejledningen indeholder retningslinjerne for beregning af og dokumentation for henholdsvis de budgetterede og de faktisk afholdte eksterne og interne lønninger, som skal overholdes for, at Filminstituttet kan godkende budget og regnskab. Det er væsentligt at være opmærksom på, at det er et krav, at opgørelsen af interne lønninger fremgår af en separat note i både budget og regnskab.