PublikumsFokus fortsætter med en ny pulje på 3 mio. kr.

INITIATIV. Filminstituttet forlænger PublikumsFokus med 3 mio. kr. til publikumsresearch og -udvikling. Initiativet er for projekter i aktiv udvikling og produktion på Konsulentordningen på tværs af spillefilm og kort- og dokumentarfilm, Markedsordningen og New Danish Screen.

Filminstituttet fortsætter puljen PublikumsFokus og forlænger filmbranchens mulighed for at afsøge, eksperimentere og udvikle nye metoder og strategier, der kan skabe et fælles erfaringsgrundlag i branchen, og som kan skærpe indsigten i de enkelte films publikum så tidligt som muligt.

Hensigten er fortsat at øge antallet af projekter, der innovativt og ambitiøst arbejder med at få inspirerende og værdifulde indsigter i dets mulige publikum og dermed øge publikumsbevidstheden. Dette skal naturligvis ske uden at gå på kompromis med den kunstneriske vision, og uden projekterne lader sig diktere af publikum.

Kontakt

Sanne Juncker Pedersen
Strategisk leder af Publikum tættere på
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

"Vi har det seneste år været vidne til en lang række publikumsundersøgelser, som har inspireret og gjort de kreative, producerer og distributører klogere på deres publikums perspektiv. Branchen har kvitteret enormt positivt på initiativet og puljen, og vi kvitterer nu for engagementet ved at fortsætte den særskilte pulje i endnu et år," siger strategisk leder for initiativet Publikum tættere på Sanne Juncker Pedersen.

"Kampen om publikums tid og opmærksomhed er de seneste år steget voldsomt, og udbuddet af film og serier er enormt. Det at kende sit publikum mere indgående samt lytte og identificere byggestenene til en dybere relation kan være en måde til at sikre, at ens film skiller sig ud og opleves som mere relevant, betydningsfuld og noget man i højere grad vil prioritere som publikum."

Om PublikumsFokus

Ansøgere til PublikumsFokus er som udgangspunkt producenter i samarbejde med en eller flere fra det kreative team og gerne i dialog med distributør og eksterne partnere, der kan kvalificere metodevalg og sikre en fagligt stærk gennemførelse.

Puljen kan søges løbende og retter sig mod projekter, der ønsker at undersøge og arbejde med deres publikum på nye måder.

PublikumsFokus har det seneste år støttet 18 publikumsundersøgelser eller publikumsudviklende initiativer på tværs af fiktion og dokumentar.

PublikumsFokus udspringer af projektet ´Publikum tættere på´, hvor Filminstituttet i efteråret 2019 gennemførte en række workshops med brancherepræsentanter med det formål at afsøge, hvordan man kan styrke og fremtidssikre broen og relationen mellem film og publikum.

Sammen med filmbranchen definerede Filminstituttet tre hovedspor, som kunne styrke publikumsbevidsthed og metodemæssig erfaringsopbygning i branchen:

  • PublikumsFokus (en pulje målrettet publikumsresearch og publikumsudvikling)
  • Vidensdeling 2.0 (en opdateret strategi for vidensdeling om publikum og understøttelse af et fælles sprog om publikum)
  • Publikumsworkshop (initiativ til et nyt type møde tidligt i processen alene med fokus på publikum).

PublikumsFokus var det første initiativ, der formelt blev sat i gang. Løbende udvikler og afprøver Filminstituttet også skræddersyede publikumsworkshops i tæt samarbejde med branchen.

Desuden launcher Filminstituttet i efteråret 2021 et nyt digitalt vidensdelingsunivers under dfi.dk – Vi kalder det Viden om publikum.