Revision af Lavbudgetsinitiativet

Ifølge Filmaftalen 2015-2018 kan Filminstituttet støtte 12-24 lavbudget spillefilm i perioden. Ændringerne har virkning for ansøgninger modtaget efter den 15. april 2016.

I februar 2015 lancerede Filminstituttet et særligt lavbudgetinitiativ med støtte til spillefilm med budgetter på under 3 millioner eller under 6 millioner kroner. Initiativet har resulteret i et meget stort antal ansøgninger om støtte til lavbudgetfilm, og Filminstituttet har siden produktionsstøttet 11 lavbudgetfilm.

Lavbudgetinitiativet er blevet evalueret i marts 2016, og det har resulteret i en række ændringer:

  • Det er en betingelse for at få støtte på Konsulentordningen og på Markedsordningen, at filmens instruktør tidligere har instrueret en eller flere spillefilm. Instruktører, der ønsker at debutere med en lavbudget spillefilm skal søge om støtte på New Danish Screen.
  • Det er kun film, der har modtaget udviklingsstøtte som lavbudgetfilm, der kan søge produktionsstøtte. Film, der ikke har modtaget udviklingsstøtte som lavbudgetfilm, skal søge på almindelige vilkår.
  • i forbindelse med ansøgning om produktionsstøtte kan der søges om støtte til at udvikle filmens lancering udover de poster, som forventes at ligge i produktionsbudgettet. Støtten medregnes ikke i produktionsbudgettet.

De særlige regler for støtte til lavbudgetfilm fremgår af støttevejledningen (pdf).

Ændringerne har virkning for ansøgninger, der modtages efter den 15. april 2016.