Regional filmstøtte

Ifølge Filmaftalen 2015-2018 skal Det Danske Filminstituts støtteordning til regionale filmproduktioner tilpasses, så støtteordningen i væsentlig grad sikrer udviklingen af produktionsmiljøer udenfor hovedstadsområdet ved at midlerne anvendes lokalt. Støtteordningen gælder både spillefilm og kort- og dokumentarfilm, og der skal i perioden anvendes mindst 28 mio. kr. til regional filmproduktion.

Still_Alle_for_tre

"Alle for tre" instrueres af Rasmus Heide. Filmen har fået støtte fra Det Danske Filminstitut / Markedsordningen samt regional filmstøtte i forb. med optagelser i Århus. Producent er Fridthjof Film.

Formål

Formålet med den regionale filmstøtte er at sikre, at dansk film fortæller historier fra alle egne af landet. Støtten er rettet mod film, der har optagelse og efterarbejde uden for hovedstadsområdet. Støtten er baseret på det grundprincip, at filmens historie og kunstneriske idé afgør, hvor filmen skal produceres, men skal samtidig understøtte produktionsmiljøer uden for hovedstadsområdet. 

Hvilke film kan støttes?

Der kan ydes regional filmstøtte til spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm, der har modtaget produktionsstøtte på Markedsordningen, Konsulentordningen for spillefilm, Konsulentordningen for kort- dokumentarfilm eller på New Danish Screen.

Hvem kan ansøge?

For at opnå regional filmstøtte skal produktionen helt eller delvis foregå udenfor hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er defineret som det geografiske område, der dækkes af Region Hovedstaden eksklusiv Bornholm. DFI kan støtte såvel film, der har modtaget støtte fra FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, som film der ikke har. Reglerne for den regionale filmstøtte er beskrevet i støttevejledningen.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgningen om regional støtte kan tidligst indsendes samtidig med ansøgning om produktionsstøtte og senest inden konvertering af LOC til støttetilsagn. Ansøgningen består af et særskilt budget for de regionale omkostninger i forbindelse med produktion uden for hovedstadsområdet. Der er løbende sagsbehandling.

Vejledning i forb. med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Støttevejledning med beskrivelse af regler for den regionale filmstøtte findes i højrespalten.

Yderligere oplysninger

Claus Ladegaard, direktør, Filmstøtte
Ane Mandrup, afdelingschef, Dokumentar
Marianne Moritzen, afdelinfschef, Fiktion

Kontakt

Claus Ladegaard 
Direktør for Filmstøtte
Tlf. +45 3374 3433
clausl@dfi.dk

Marianne Moritzen 
Afdelingschef

Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Ane Mandrup
Afdelingschef

Tlf. +45 3374 3449 
anem@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412