Revisionsinstruks for projekttilskud

"Dræberne fra Nibe". Foto: Per Arnesen

Teksten for revionsinstruksen fra 2015 er identisk med teksten fra 2014