Biografetablering/modernisering STØTTETILDELINGer

Oversigt over samtlige støttetildelinger

Filminstituttet kan yde projektstøtte til etablering og modernisering af danske biografer. Støtten ydes til biografer, der vurderes at have en særlig kulturel betydning i kraft af deres placering og/eller repertoire samt biografer i mindre tæt befolkede dele af Danmark.

Formålet med støtteordningen er at sikre et attraktivt og dynamisk biografmiljø af høj kvalitet i hele landet samt sikre kunstnerisk og kulturel diversitet i udbuddet af film på det danske biografmarked.

Læs mere om støtte til biografetablering og -modernisering

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til redaktør Flemming Kaspersen, flemmingk@dfi.dk eller tlf. +45 3374 3429.