Danske biografer, kunstbiografer og biografinitiativer

Foto: DFI

Det Danske Filminstitut kan yde projektstøtte til etablering og modernisering af danske biografer, driftsstøtte til danske kunstbiografer samt støtte til særlige biografinitiativer.

Formålet med støtteordningen er at sikre et attraktivt og dynamisk biografmiljø af høj kvalitet i hele landet samt sikre kunstnerisk og kulturel diversitet i udbuddet af film på det danske biografmarked.

Etablering og modernisering
Støtten ydes til biografer, der vurderes at have en særlig kulturel betydning i kraft af deres placering og/eller repertoire samt biografer i mindre tæt befolkede dele af Danmark.

Kunstbiografer
Støtten ydes til drift af danske kunstbiografer – også kaldet art cinemas – der har et repertoire og program, som primært har til formål at øge den kulturelle mangfoldighed og tilbyde publikum et bredt udbud af film.

Biografinitiativer
Støtten ydes til biografinitiativer, der kan være med til at udvikle og styrke biografkulturen og biografoplevelsen samt tiltrække nye brugergrupper. Desuden ydes støtte til biografer, som deltager i projektet "Cinemateket præsenterer".

Deadlines

Biografetablering og -modernisering: 
Ansøgninger modtages løbende. 

Kunstbiografer: 
1. april 2020 - vedr. driftsstøtte for 2020
NB! Årsregnskab for 2019 samt budget for 2020 skal vedlægges ansøgningen!

Biografinitiativer
Ansøgninger modtages løbende - dog senest tre måneder før aktivitetens startdato.

"Cinemateket præsenterer"
Evaluering (inkl. ansøgning om støtte) indsendes senest 1. februar 

Bemærk: Ansøgninger sendes pr. email til biografstoette@dfi.dk

Kontakt

Flemming Kaspersen
Redaktør
Tlf. +45 3374 3429
flemmingk@dfi.dk

Inge Villumsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk