Danske filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter

DFI har blandt andet støttet filmfestivalen BUSTER. Foto: Jørgen True.

Støtten ydes til etablering og afholdelse af filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter, som afholdes i Danmark.

Formålet med støtteordningen er at sikre udviklingen af en levende film- og festivalkultur, der repræsenterer kulturel og kunstnerisk diversitet, i hele landet.

Det er hensigten, at mindst 25 % af støttemidlerne ydes til filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter for børn og unge.