DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTARFILM STØTTETILDELINGER

Oversigt over samtlige støttetildelinger

Formålet med støtteordningen er at fremme distribution og formidling af danske kort- og dokumentarfilm til et dansk publikum og samtidig at fremme innovative og langsigtede distributionsinitiativer omfattende flere film.

    Støtten kan gives til nytænkende "paraplyinitiativer" – både kommercielle og ikke-kommercielle – der forventes løbende at kunne indoptage nye film. Der vil i vurderingen af ansøgningen blandt andet blive lagt vægt på danske kort- og dokumentarfilms andel i initiativets samlede filmudbud samt dansk publikums andel af initiativets samlede publikum.

    Der kan søges om projektstøtte til udvikling af nye eller videreudvikling af etablerede distributionsinitiativer og driftsstøtte med fokus på optimering af distributionsinitiativer.

    Læs mere om distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm

    Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Louise Haugstrup Jensen, louisehj@dfi.dk.