Distributionsinitiativer for dokumentar og kort fiktion

Instruktør Annika Berg fik sit gennembrud med kortfilmen "Sia", som modtog prisen for bedste fotografering på Ekko Shortlist Award.

Formål med støtteordningen

Formålet med støtteordningen er at fremme distribution og formidling af danske kort- og dokumentarfilm til et dansk publikum og samtidig at fremme innovative og langsigtede distributionsinitiativer omfattende flere film.

Hvilke initiativer kan støttes?

Der kan søges om:

  1. projektstøtte til udvikling af nye eller videreudvikling af etablerede distributionsinitiativer
  2. driftsstøtte med fokus på optimering af distributionsinitiativer.

Støtten kan gives til nytænkende 'paraplyinitiativer' – både kommercielle og ikke-kommercielle – der forventes løbende at kunne indoptage nye film. Der vil i vurderingen af ansøgningen bl.a. blive lagt vægt på danske kort- og dokumentarfilms andel i initiativets samlede filmudbud samt dansk publikums andel af initiativets samlede publikum. Øvrige parametre for vurdering fremgår af støttevilkårene.

Hvem kan ansøge?

Støtten kan ansøges af danske virksomheder, foreninger, klubber, institutioner og organisationer. Støtten ydes til den juridisk ansvarlige for initiativet.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Der er mulighed for løbende at søge projektstøtte, mens der er faste årlige ansøgningsrunder og dermed frister for ansøgning om driftsstøtte. 

Bemærk: ansøgningsskema skal anvendes. 

Filminstituttet har op til 6 ugers behandlingstid. 

Ansøgningen er udgangspunktet for den videre dialog med DFI frem mod enten en indstilling til støtte eller et afslag. Støtten bevilliges af Filminstituttets direktion.

Ansøgningen sendes pr. mail til hellel@dfi.dk

Spørgsmål vedr. tildeling af støtte, kontakt Ane Mandrup, Afdelingschef for Dokumentar anem@dfi.dk

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi yder gerne vejledning i forbindelse med ansøgning. Kontaktoplysninger står i højre spalte.