Formidling af film for børn og unge støttetildelinger

Oversigt over samtlige støttetildelinger

Støtten ydes til udvikling, gennemførelse og/eller drift af udgivelser, projekter eller aktiviteter, der formidler filmkunst, filmfaglighed og filmpædagogik for børn og unge.

Formålet med støtteordningen er at fremme børn og unges muligheder for at opleve, forstå og selv skabe levende billeder samt at bidrage til udvikling og forankring af undervisningstilbud på film- og medieområdet i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere om støtte til formidling af film for børn og unge

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til undervisningskonsulent Martin Brandt-Pedersen, martinb@dfi.dk eller tlf. +45 2286 9042.