KORT- OG DOKUMENTARFILM KONSULENTORDNINGEN (voksne) STØTTETILDELINGER

Se oversigt over alle støttetildelinger

Konsulentordningen for kort- og dokumentarfilm har til formål at støtte kunstneriske eller oplysende danske kort- og dokumentarfilm.

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud af danske kort- og dokumentarfilm både i henseende til mangfoldighed, volumen, kunstnerisk kvalitet og publikumsappel fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes til idéudvikling, udvikling og produktion.

Læs mere om Konsulentordningen for kort- og dokumentarfilm

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Charlotte Blaagaard, charlotteb@dfi.dk.