Dokumentar og kort fiktion - konsulentordningen

HJERTELANDET
"HJERTELANDET"
Instrueret af Janus Metz og produceret af Magic Hour Films (Foto: Christian Vium)

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for Kort- og Dokumentarfilm har til formål at støtte kunstneriske eller oplysende danske kort- og dokumentarfilm.

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud af danske kort- og dokumentarfilm både i henseende til mangfoldighed, volumen, kunstnerisk kvalitet og publikumsappel fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes til idéudvikling, udvikling og produktion.

Hvilke film kan støttes?

Der støttes 30-35 kort- og dokumentarfilm med dansk hovedproducent om året. Heraf er omkring 6-10 film for børn og unge og omkring 4-6 film er med udenlandsk hovedproducent.

De film der bliver støttet skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter eller være oplysende film til undervisningsbrug. Konsulentordningen støtter film som vurderes at have en værdi i et længere tidsperspektiv, og støtter ikke aktualitetsprogrammer til tv. Der er ingen krav til genre eller publikumsappel, blot filmene udnytter deres distributionspotentiale.

Af film støttet i de sidste år kan nævnes De sidste mænd i Aleppo,Venus, Nothing Happens, Hassans Ramadan og Børnene på Silkevejen.

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med erfarne filminstruktører som tidligere har lavet mere end en kort- eller dokumentarfilm.

Udviklings- og produktionsstøtte kan ydes til en producent.

Udviklingsstøtte til manuskriptudarbejdelse eller research kan ydermere søges af en instruktør eller forfatter.

Idéudvikling  kan ansøges af instruktør alene eller med en producent, manuskriptforfatter eller anden nøgleperson - for yderligere information se fokus på ideudvikling.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en af de tre valgte konsulenter for kort- og dokumentarfilm. Det er i øjeblikket Anders Riis-Hansen, Cecilia Lidin og Ulla Hæstrup. Sidstnævnte har særligt fokus på film til børn og unge. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm. findes i højrespalten.

Dokumenter til afslutning

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Søren Tarp
Producer
Tlf. +45 5099 8422
soerent@dfi.dk

Helle Lilienfeldt
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3529
hellel@dfi.dk

Lone Hey
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3531
loneh@dfi.dk

Anders Riis-Hansen
Filmkonsulent
Tlf. +45 4045 9660
andersrh@dfi.dk

Cecilia Lidin
Filmkonsulent
Tlf. +45 4013 1914
cecilial@dfi.dk

Ulla Hæstrup
Filmkonsulent, børn & unge
Tlf. +45 2342 0829
ullah@dfi.dk

Louise Haugstrup Jensen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 5125 5137
louisehj@dfi.dk