Dokumentar og kort fiktion - konsulentordningen

"FLEE" Instrueret af Jonas Poher Rasmussen og produceret af Final Cut For Real

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for Kort- og Dokumentarfilm har til formål at støtte kunstneriske eller oplysende danske kort- og dokumentarfilm.

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud af danske kort- og dokumentarfilm både i henseende til mangfoldighed, volumen, kunstnerisk kvalitet og publikumsappel fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes til idéudvikling, udvikling og produktion.

Hvilke film kan støttes?

Der støttes 30-35 kort- og dokumentarfilm med dansk hovedproducent om året. Heraf er omkring 6-10 film for børn og unge og omkring 4-6 film er med udenlandsk hovedproducent.

De film der bliver støttet skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter eller være oplysende film til undervisningsbrug. Konsulentordningen støtter film som vurderes at have en værdi i et længere tidsperspektiv, og støtter ikke aktualitetsprogrammer til tv. Der er ingen krav til genre eller publikumsappel, blot filmene udnytter deres distributionspotentiale.

Af film støttet i de sidste år kan nævnes Kongernes fald,Venus, Nothing Happens, Hassans Ramadan og Børnene på Silkevejen.

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med erfarne filminstruktører som tidligere har lavet mere end en kort- eller dokumentarfilm.

Udviklings- og produktionsstøtte kan ydes til en producent.

Udviklingsstøtte til manuskriptudarbejdelse eller research kan ydermere søges af en instruktør eller forfatter.

Idéudvikling  kan ansøges af instruktør alene eller med en producent, manuskriptforfatter eller anden nøgleperson - for yderligere information se fokus på ideudvikling.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en af de tre valgte konsulenter for kort- og dokumentarfilm. Det er i øjeblikket Frank Piasecki Poulsen , Heidi Kim Andersen og Tone Mygind Rostbøll. Sidstnævnte har særligt fokus på børn og unge.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm. findes i højrespalten.

Tværmedielle projekter

Der findes ikke en særskilt støtteordning eller pulje for tværmedielle projekter.

Der søges om støtte til tværmedielle projekter på konsulentordningen for kort- og dokumentarfilm, konsulentordningen for spillefilm, Markedsordningen, New Danish Screen og Spilordningen. Hvis hovedformatet i det tværmedielle projekt er dokumentarisk eller kort fiktion er det konsulentordningen for kort- og dokumentarfilm der ansøges.

Inden der ansøges anbefales det at kontakte afdelingschef Ane Mandrup for rådgivning om ansøgning.( se KONTAKT)

I takt med at vilkårene for kort- og dokumentarfilm revideres i forbindelse med filmaftalen 2019-2023 bliver muligheden for at søge tværmedielle projekter inkorporeret i afdelingernes egne støttevilkår. I den mellemliggende periode kan afdelingen vælge at indstille tværmedielle projekter til støtte via vilkårssættet for støtte til tværmedielle projekter her.


tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

VED AFLEVERING

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Søren Tarp
Producer
Tlf. +45 5099 8422
soerent@dfi.dk

Helle Lilienfeldt
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3529
hellel@dfi.dk

Lone Hey
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3531
loneh@dfi.dk

Therese Boisen Haas
Projektkoordinator
Tlf. +45 2625 6432
thereseh@dfi.dk

Tone Mygind Rostbøll
Filmkonsulent, børn og unge
Tlf. +45 6146 3918
toner@dfi.dk

Frank Piasecki Poulsen
Filmkonsulent
Tlf. + 45 2619 3656
frankp@dfi.dk

Heidi Kim Andersen
Filmkonsulent
Tlf. +45 6038 5796
heidika@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

Louise Haugstrup Jensen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 5125 5137
louisehj@dfi.dk