Skitsen2 – FAQ

Hvem kan søge?

Instruktører, der har manifesteret et talent i mindst to tidligere værker, arbejder professionelt med film og endnu ikke har fået DFI-støtte til en spillefilm, kan søge initiativet. For andre funktioner gælder det, at projektet ikke behøver at være en debut, talentet skal være manifesteret i tidligere produktioner i den ansøgte funktion og man skal arbejde professionelt med film.


Skal instruktøren tidligere have lavet film?

Ja, instruktøren skal medsende to tidligere værker, som vedkommende har instrueret.


Kan man søge med mere end et projekt?

Instruktører kan kun søge med et projekt. Producere og andre funktioner kan søge med flere.


Kan man søge, hvis man har fået støtte til en film tidligere?

Der gives støtte til debuterende spillefilminstruktører. Det vil sige, at hvis man tidligere har fået støtte til andre formater, kan man godt søge. Man kan også søge, hvis man har instrueret en spillefilm, der ikke har fået støtte fra New Danish Screen eller en anden af Filminstituttets ordninger.


Er det kun fiktions spillefilm, der kan søge?

Ja, det er fiktion til spillefilmformatet, der kan søge.


Er det en særlig genre eller type film, der efterspørges?

Nej. Vi vil lægge vægt på, at der er diversitet i genrer og filmiske udtryk i de udvalgte projekter.


Kan man søge støtte med et projekt, der tidligere har ansøgt?

New Danish Screens almindelige vilkår gælder – derfor kan man kun genansøge med et projekt, hvis det har ændret sig markant siden første ansøgning. Man kan godt søge med projekter, der har søgt andre ordninger, men de skal være egnet til at udvikle med denne metode og have et greb, der betyder, at de kan realiseres inden for den skitserede ramme for produktionsstøtte.


Kan man søge med adaptationer – fx af bøger eller teaterstykker?

Ja, det kan man. Men der vil blive lagt vægt på, at projektet egner sig til at udvikles visuelt.


Må man vedlægge mere materiale end ansøgningsskemaet?

Nej, det må man ikke. For at alle projekter vurderes på samme grundlag, vil alle vurderinger blive foretaget på baggrund af ansøgningen og en evt. samtale. Man må gerne gøre opmærksom på, at man evt. har mere materiale, der vil kunne inddrages senere i processen, hvis projektet udvælges til Skitsen.


Må man søge ekstra funding til skitsen?

Nej. For at alle projekter vurderes på lige vilkår, skal Skitsen forløbet kunne gennemføres inden for rammen på 500.000 kr.


Må man søge ekstra funding oveni en eventuel produktionsstøtte?

Det vurderes i forhold til det enkelte projekt. Hvis det skønnes, at der er særlige forhold, der fordyrer projektet – for eksempel at projektet er animeret eller optages on location ude i landet – kan man søge ekstra funding. Men der lægges vægt på, at projektet stadig har et skarpt konceptuelt greb, der gør det til en Skitsen film.


Hvor mange projekter regner I med at støtte til Skitsen / produktionsstøtte?

Det kommer an på kvaliteten i ansøgningerne. Men vi forestiller os at støtte mellem 5-10 SKITSEN projekter. Hvor mange der går videre til produktionsstøtte kan vi ikke sige noget om.


Hvem vurderer ansøgningerne?

Det gør en redaktion bestående af NDS kunstneriske ledelse: kunstnerisk leder Mette Damgaard-Sørensen, projektredaktør Christina Ramsø-Thomsen, producer Carsten Sparwath og lanceringskonsulent Lena Juhl Seidelin.


Hvad lægger vi vægt på?

I vurderingen af ansøgningerne lægger vi særlig vægt på projekternes kunstneriske kvalitet, om de egner sig til at blive udviklet visuelt og om der findes et kunstnerisk produktionelt greb på materialet, der viser, at det vil løfte sig ved at blive realiseret i en low budget ramme. Vi vurderer desuden om ansøgerholdet har vist talent og fået en erfaring, der giver tiltro til at holdet kan løfte en spillefilm.


Hvordan foregår den videre proces?

Efter deadline vil ansøgningerne blive vurderet og et antal udvalgt til en samtale af ca. 25 minutters varighed.

På baggrund af samtalerne og ansøgninger vil et antal projekter blive udvalgt til at modtage Skitsen udviklingsstøtte.

Projekterne vil blive tilknyttet en konsulent (enten Mette Damgaard-Sørensen eller Christina Ramsø Thomsen), der følger udviklingen. Projekterne vil blive indkaldt til samtaler, hvor det konkrete udviklingsforløb og afleveringsresultater fastlægges.

Projektet vil herefter modtage 100.000 kr. i støtte. Når det konkrete visuelle forløb er fastlagt, indsendes et budget på den samlede udvikling og der udbetales yderligere 350.000 i støtte. De resterende 50.000 udbetales ved godkendt aflevering.

Undervejs i udviklingsprocessen vil der blive holdt en række statusmøder med det enkelte projekt.

Der vil også være fællesarrangementer for filmholdene, der kan bruges som inspiration og mulighed for at udveksle erfaringer.

Ved aflevering holdes et fælles arrangement, hvor alle hold pitcher deres projekt og ser hinandens visuelle skitser.

Herefter holdes møder med alle projekter.

På den baggrund besluttes hvilke projekter, der skal gå videre i udvikling. Nogle vil på dette tidspunkt få et LOI, andre vil gå gennem endnu et udviklingsforløb, inden der tages beslutning om eventuelt LOI.