Skitsen2

New Danish Screen giver igen mulighed for tidlig visuel udvikling i Skitsen-initiativet.

I 2015 søsatte vi på New Danish Screen udviklingsinitiativet Skitsen, en ny måde at udvikle spillefilm til lavbudget. Vi ville væk fra ordet, som det vigtigste redskab til at undersøge sit materiale – og i stedet kombinere det med en visuel undersøgelse, hvor fortællegreb og kunstnerisk produktionelt koncept tilføjede et andet og mere filmisk udgangspunkt for udviklingen af fortællingen.

Initiativet blev grebet med stor begejstring og blev starten på en bølge af nye, stærke, kunstneriske stemmer i det danske filmverden. De har vist, hvordan en stram økonomisk ramme kan skærpe det kunstneriske udtryk, når det fra første færd lykkes at få ide og ambition til at smelte sammen med de kunstnerisk-produktionelle rammer.

Derfor gentager vi nu Skitsen-initiativet og inviterer til en udviklingsform, der gør det muligt, at arbejde i en undersøgende skitseform, hvor karakterer, udtryk, arena, tema moduleres frem i en filmisk undersøgelse, der resulterer i et kort filmisk forstudie, som kan danne referencepunkt og afsæt for det videre arbejde. Hvor det bliver muligt at afprøve det vigtigste og det sværeste ved den filmiske ide – og se om ambitionerne kan holde sig på vingerne.

Lavbudgetfilm forudsætter den stramme ide, hvor filmfortællingen fra første færd er tænkt til at udfoldes i en præcis ramme defineret af klare valg. Fortællinger hvor der fra starten er tænkt en kontrakt med publikum, så formen opleves tilfredsstillende: Vi har, i de film vi hidtil har støttet, set bud på dramatisk potente location locks som en alarmcentral, et metrobyggeri eller en lukket afdeling. Sitrende time locks i film der udspiller sig i realtid eller over et enkelt døgn. Eller særlige udtryk hvor f.eks. fornemmelsen af et næsten dokumentarisk greb giver ekstra kraft til fortællingen. 

Det er en ramme, der forudsætter, at fortællerne med stor nysgerrighed dykker ned i karakterer, arena, filmsprog og tematik. Undersøger og vrider materialet for at finde dets styrker og svagheder. Og gør det på en måde, så afsættet bliver så stærkt og levende som muligt. Så en fortælling viser sig, der ikke bare kan realiseres på et begrænset budget, men hvor de definerende rammer får filmen til at vokse, blive skarpere, stå ud. 

Det er formålet med udviklingsinitiativet Skitsen.

Udviklingsforløbet

De projekter, som indstilles til støtte, bevilges en udviklingsstøtte på 500.000 kroner, som støttemodtager skal anvende til opfyldelsen af følgende mål: 

 • 10-15 minutter filmet forstudie,
 • et kunstnerisk/produktionelt koncept, der sandsynliggør at projektet kan realiseres inden for en budgetramme på 4.5 mio. kr og
 • udarbejdelse af treatment, 1. draft eller et tilsvarende materiale. Hvad hvert projekt konkret skal aflevere aftales med det enkelte projekt. 

For at komme i betragtning

 • Projektet skal fra første færd være tænkt til at skulle realiseres inden for en budget ramme på 4.5 mio. kr. ekskl. udviklingsstøtte.
 • Projektet skal have en bærende ide, der egner sig til spillefilmformatet.
 • Skal I være et team på minimum tre personer, hvor det er en forudsætning, at instruktør og producer udgør to af personerne i teamet.
 • Teamet skal bestå af professionelle manifesterede talenter, hvor instruktøren endnu ikke har debuteret med en spillefilm.

For at søge

Inden mandag den 21. oktober 2019 kl. 12 skal I e-maile følgende til nds@dfi.dk :

Ansøgningsskema med:

 • Link til 2 tidligere værker for hver person i teamet i samme funktion som der søges i nu.
 • Ideoplæg på maks. 2 sider til en lav budget spillefilm, der tydeligt beskriver grundideen i historien (som minimum hovedkarakter, konflikt og arena), og det kunstnerisk/produktionelle greb, der viser, at projektet bedst forløses i en lavbudgetramme. 
 • Intention. Hvad er kernen i projektet for jer?
 • En kort beskrivelse af hvad I gerne vil undersøge i forstudiet og hvordan I forestiller jer at gøre det.

Derudover skal CV'er på ansøgerteam vedhæftes.

Det er i øvrigt er støttevilkårene ”Vilkår for støtte til New Danish Screen” pr. 1. juli 2019, der gælder for New Danish Screens bevilling af støtte til projekter under Skitsen2.

Tidshorisont

New Danish Screen vil udvælge de hold og projekter, som er mest lovende. Disse hold vil blive inviteret til at præsentere sig selv og uddybe projektet den 14. og 15. november 2019

De projekter der vælges til Skitsen vil få besked 20. november 2019.

Aflevering af skitse og øvrigt materiale sker i april 2020, hvor projekterne vurderes i forhold til videre udvikling og evt. LOI. 

Orienteringsmøde

New Danish Screen afholder orienteringsmøde, hvor der kan stilles spørgsmål til Skitsen.

Tid: Onsdag den 18. september kl. 15
Sted: Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, Mødelokalet Himmelskibet på 4. sal

Ved ansøgning

Kontakt

Mette Damgaard-Sørensen
Kunstnerisk leder, New Danish Screen
Tlf. +45 2012 0469
metteds@dfi.dk

Nikoline Riget
Projektkoordinator, New Danish Screen
Tlf. +45 21707053
nikoliner@dfi.dk