Spilfremme Støttetildelinger

Oversigt over samtlige støttetildelinger

Under ordningen Spilfremme støttes initiativer, der fremmer faglig udvikling i spilbranchen. Eksempelvis kan støttes aktiviteter, der understøtter spilfaglig dialog i den danske spilbranche og faglig udvikling fokuseret på spillenes indhold og fortællemåde. Dertil kommer samlede initiativer, der styrker udbredelsen af og kendskabet til dansk spiludvikling. 

Formålet med støtten er at styrke danske digitale spil som kulturbærende medie samt at styrke de kulturelle kvaliteter i digitale spil til leg og læring. Støtten skal skabe bedre betingelser for realisering og udbredelse af originale danske spilprojekter med henblik på at bidrage til kvalitet og mangfoldighed i det danske udbud af digitale spil.

Læs mere om Spilordningen

Spørgsmål kan rettes til Karen Jakobsen, karenj@dfi.dk.