SPILLEFILM STØTTET EFTER MARKEDSORDNINGEN 2015

Se oversigt over alle støttetildelinger

Markedsordningen retter sig mod film med særlig vægt på populærkulturelle kvaliteter.

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige film, således at det samlede udbud – i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og på denne ordning især publikumsappel – fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur. 

Støtten kan gives til udvikling, hvor udgifter til manuskript kan indgå, og til produktion.

Læs mere om Markedsordningen

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Charlotte Blaagaard, charlotteb@dfi.dk.