Spillefilm - Markedsordning

Mille Dinesen, Lærke Winther og Stephania Potalivo i "Jagtsæson". Filmen er instrueret af Tilde Harkamp og produceret af Nordisk Film Production. Støttet af Filminstituttets Markedsordning.

Formål med støtteordningen

Markedsordningen retter sig mod film med særligt vægt på populærkulturelle kvaliteter.
Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og på denne ordning især publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur. 

Støtten kan gives til: 

  • Udvikling hvor udgifter til manuskript kan indgå
  • Produktion 

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under Markedsordningen må forventes at sælge mere end en gennemsnitlig dansk spillefilm i biografbilletter i danske biografer. Der produktionsstøttes 7 – 9 film om året. 

Ansøgningerne bliver vurderet med hensyn til fortælling, publikum, distribution, markedsføring og filmens samlede økonomiske bæredygtighed. 

25% af de støttede film, svarende til ca. 2 film pr. år kan have et lavere publikumspotentiale, disse film skal have en tydelig målgruppe til børn og unge.

Eksempler på film, som har fået støtte under Markedsordningen er:
Dan Dream, Dræberne fra Nibe, Alle for Tre, Far til 4 på Toppen

Hvem kan ansøge?

Markedsordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm. 
Udvikling og produktionsstøtte kan ydes til en producent og skal have en instruktør tilknyttet. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgning om udviklings- og produktionsstøtte under Markedsordningen behandles ved 4 årlige ansøgnings-deadlines. 

Til ordningen er knyttet en redaktion bestående af 2 repræsentanter fra DFI samt 3 eksterne film- og markedssagkyndige repræsentanter fra filmbranchen. 

De eksterne medlemmer er: 

  • Jacob Neiiendam (stedfortræder Anne Louise Hagermann) indstillet af Foreningen af danske filmudlejere i Danmark
  • Rikart Købke (stedfortræder Sune Lund Thomsen) indstillet af Producentforeningen 
  • Kasper Leick (stedfortræder Annette K. Olesen) indstillet af Danske Filminstruktører

Filminstituttets direktion har som medlemmer af redaktionen udpeget: 

  • Marianne Moritzen, afdelingschef for spillefilm 
  • Sanne Juncker Pedersen, lanceringskonsulent 

Redaktionen er udpeget for en 2-årig periode indtil 31. december 2020. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Støtte fra Markedsordningen er topfinansiering, og det betyder, at 50% af filmens finansiering skal være skriftlig bekræftet på ansøgningstidspunkt. Såfremt der i den skriftligt bekræftede finansiering indgår indskud fra DR og TV 2 fra puljen af de øremærkede midler vedrørende Filmaftale 2015 – 2018, skal 60 % af finansieringen i form af skriftligt indgåede aftaler være bekræftet på ansøgningstidspunktet.
Ovenstående er gældende for produktionsansøgninger. 

For udviklingsstøtter gælder det, at ordningen maksimalt kan støtte 60% af udviklingsomkostningerne. 

Alle produktionsansøgninger med korrekt procentuel finansiering bekræftet kommer til projektsamtale.

Ansøgning sendes til markedsordningen@dfi.dk.
Information om ansøgningsfrister for produktionsansøgninger, støttevilkår og ansøgningsskemaer – se venligst højre spalte. 

Tværmedielle projekter

Markedsordningen/Filmkonsulenterne/Spilordningen/New Danish Screen kan også støtte tværmedielle projekter.

Fremover skal et tværmedielt projekt kun søge på én ordning, og al videre sagsbehandling finder sted på den ordning. Vurdering og sagsbehandling vil foregå med inddragelse af faglige medarbejdere fra andre støtteordninger. 

Tværmedielle projekter er projekter, hvor der indgår to eller flere formater, og projektet skal indeholde en filmisk komponent.  
Ansøgningen indsendes til den ordning, der bedømmes til at udgøre hovedformatet i det tværmedielle projekt.
Ved ansøgning på Konsulentordningen for spillefilm og på Markedsordningen skal det ene format være en spillefilm. 

Du finder støttevilkår og mere information om, hvordan man søger om støtte til tværmedielle projekter her.

Tidligere vilkår

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Deadlines

Datoer er med forbehold for ændringer

28. januar 2020 kl. 12.00
Projektsamtaler 5.-6. marts 2020
Afgørelse den 13. marts 2020

28. april 2020 kl. 12.00
Projektsamtaler 28.-29. maj 2020
Afgørelse 5 juni 2020

25. august 2020 kl.12.00
Projektsamtaler 24.-25. september 2020
Afgørelse 2. oktober 2020

20. oktober 2020 kl. 12.00
Projektsamtaler 19.-20. november 2020
Afgørelse 27 november 2020

 

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk