Spillefilm - Markedsordning

Ternet ninja (Anders Matthesen/Thorbjørn Christoffersen, DK, 2018)
Ternet Ninja (Anders Matthesen/Thorbjørn Christoffersen, DK, 2018)

Formål med støtteordningen

Markedsordningen retter sig mod film med særligt vægt på populærkulturelle kvaliteter.
Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og på denne ordning især publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur. 

Støtten kan gives til: 

  • Udvikling hvor udgifter til manuskript kan indgå
  • Produktion 

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under Markedsordningen må forventes at sælge mere end en gennemsnitlig dansk spillefilm i biografbilletter i danske biografer. Der produktionsstøttes 7 – 9 film om året. 

Ansøgningerne bliver vurderet med hensyn til fortælling, publikum, distribution, markedsføring og filmens samlede økonomiske bæredygtighed. 

25% af de støttede film, svarende til ca. 2 film pr. år kan have et lavere publikumspotentiale, disse film skal have en tydelig målgruppe til børn og unge.

Eksempler på film, som har fået støtte under Markedsordningen er:
Dan Dream, Dræberne fra Nibe, Alle for Tre, Far til 4 på Toppen

Hvem kan ansøge?

Markedsordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm. 
Udvikling og produktionsstøtte kan ydes til en producent og skal have en instruktør tilknyttet. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgning om udviklings- og produktionsstøtte under Markedsordningen behandles ved 4 årlige ansøgnings-deadlines. 

Til ordningen er knyttet en redaktion bestående af 2 repræsentanter fra DFI samt 3 eksterne film- og markedssagkyndige repræsentanter fra filmbranchen. 

De eksterne medlemmer er: 

  • Lisbet Stolberg (stedfortræder Frederik Juul) indstillet af Foreningen af danske filmudlejere i Danmark
  • Rikart Købke (stedfortræder Michael Fleischer) indstillet af Producentforeningen 
  • Kasper Leick (stedfortræder Annette K. Olesen) indstillet af Danske Filminstruktører

Filminstituttets direktion har som medlemmer af redaktionen udpeget: 

  • Marianne Moritzen, afdelingschef for spillefilm 
  • Sanne Juncker Pedersen, lanceringskonsulent 

Redaktionen er udpeget indtil 31. december 2018. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Støtte fra Markedsordningen er topfinansiering, og det betyder, at 60% af filmens øvrige finansiering skal være skriftlig bekræftet på ansøgningstidspunkt. 
Ovenstående er gældende for produktionsansøgninger. 

For udviklingsstøtter gælder det, at ordningen maksimalt kan støtte 60% af udviklingsomkostningerne. 

Alle produktionsansøgninger med 60% bekræftet finansiering kommer til projektsamtale, for udviklingsansøgninger er det alene de af redaktionens prioriterede udviklingsansøgninger der kommer til projektsamtale.

Ansøgning sendes til markedsordningendfi.dk. Information om ansøgningsfrister for produktionsansøgninger, støttevilkår og ansøgningsskemaer – se venligst højre spalte. 

Deadlines

Datoer er med forbehold for ændringer

29. januar 2019 kl. 12.00
Projektsamtale den 28. feb. - 1. mar.
Afgørelse den 8. mar.

30. april 2019 kl. 12.00
Projektsamtale den 23.-24. maj
Afgørelse den 31. maj

27. august 2019 kl. 12.00
Projektsamtale den 19.-20. sept.
Afgørelse den 27. sept.

22. oktober 2019 kl. 12.00
Projektsamtale den 14.-15. nov.
Afgørelse den 22. nov.

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk