Spillefilm - Markedsordning

"Retfærdighedens ryttere" er instrueret af Anders Thomas Jensen og produceret af Zentropa Entertainments. Filmen er støttet af Filminstituttets markedsordning.

Formål med støtteordningen

Markedsordningen retter sig mod film med særligt vægt på populærkulturelle kvaliteter.
Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og på denne ordning især publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur. 

Støtten kan gives til: 

  • Udvikling hvor udgifter til manuskript kan indgå
  • Produktion 

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under Markedsordningen må forventes at sælge mere end en gennemsnitlig dansk spillefilm i biografbilletter i danske biografer. Der produktionsstøttes 7 – 9 film om året. 

Ansøgningerne bliver vurderet med hensyn til fortælling, publikum, distribution, markedsføring og filmens samlede økonomiske bæredygtighed. 

25% af de støttede film, svarende til ca. 2 film pr. år kan have et lavere publikumspotentiale, disse film skal have en tydelig målgruppe til børn og unge.

Eksempler på film, som har fået støtte under Markedsordningen er:
De forbandede år, Klovn The Final, Kollission, Far til fire i solen og Ser du månen, Daniel

Hvem kan ansøge?

Markedsordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm. 
Udvikling og produktionsstøtte kan ydes til en producent og skal have en instruktør tilknyttet. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgning om udviklings- og produktionsstøtte under Markedsordningen behandles ved 4 årlige ansøgnings-deadlines. 

Til ordningen er knyttet en redaktion bestående af 2 repræsentanter fra DFI samt 3 eksterne film- og markedssagkyndige repræsentanter fra filmbranchen. 

De eksterne medlemmer er: 

  • Rikart Købke (stedfortræder Sune Lind Thomsen) indstillet af Producentforeningen 
  • My Thordal Boe (stedfortræder Annette K. Olesen) indstillet af Danske Filminstruktører
  • Louise Hagemann (stedfortræder Jon Stephansen) indstillet af Foreningen af danske filmudlejere i Danmark 

Filminstituttets direktion har som medlemmer af redaktionen udpeget: 

  • Marianne Moritzen, afdelingschef for spillefilm 
  • Lena Juhl Seidelin, lanceringskonsulent 

Redaktionen er udpeget for en 2-årig periode indtil 31. december 2022. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Støtte fra Markedsordningen er topfinansiering, og det betyder, at 30% af filmens finansiering skal være skriftlig bekræftet på ansøgningstidspunkt. 

Ovenstående er gældende for produktionsansøgninger. 

Alle produktionsansøgninger med korrekt procentuel finansiering bekræftet kommer til projektsamtale.

Ansøgning sendes til markedsordningen@dfi.dk.
Information om ansøgningsfrister for produktionsansøgninger, støttevilkår og ansøgningsskemaer – se venligst højre spalte. 

Tværmedielle projekter

Markedsordningen/Filmkonsulenterne/Spilordningen/New Danish Screen kan også støtte tværmedielle projekter.

Fremover skal et tværmedielt projekt kun søge på én ordning, og al videre sagsbehandling finder sted på den ordning. Vurdering og sagsbehandling vil foregå med inddragelse af faglige medarbejdere fra andre støtteordninger. 

Tværmedielle projekter er projekter, hvor der indgår to eller flere formater, og projektet skal indeholde en filmisk komponent.  
Ansøgningen indsendes til den ordning, der bedømmes til at udgøre hovedformatet i det tværmedielle projekt.
Ved ansøgning på Konsulentordningen for spillefilm og på Markedsordningen skal det ene format være en spillefilm. 

Du finder støttevilkår og mere information om, hvordan man søger om støtte til tværmedielle projekter her.

tidligere vilkår og vejledninger

Det fremgår af tilsagnsbrevet hvilke vilkår, der er gældende for tilsagnet.

Deadlines

Datoer er med forbehold for ændringer

26. januar 2021 kl. 12.00
Projektsamtaler 4.-5. marts 2021
Afgørelse 12. marts 2021

27. april 2021 kl. 12.00
Projektsamtaler 27.-28. maj 2021
Afgørelse 4. juni 2021

24. august 2021 kl. 12.00
Projektsamtaler 23.-24. september 2021
Afgørelse 1. oktober 2021

26. oktober 2021 kl. 12.00
Projektsamtaler 25.-26. november 2021
Afgørelse 3. december 2021

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk