Støtte til danske filmfestivaler

DFI har blandt andet støttet filmfestivalen BUSTER. Foto: Jørgen True.

Det Danske Filminstitut kan yde støtte til danske filmfestivaler. Støtten kan ydes til etablering og afvikling af filmfestivaler, som afholdes i Danmark. Der ydes ikke støtte til filmproduktion

Formål med støtteordningen
Formålet med støtteordningen er at sikre en levende film- og festivalkultur i hele landet.

Ansøgningsfrister
Ansøgninger behandles ved en række årlige ansøgningsrunder og skal være DFI i hænde således, at der ved ansøgningsfristen er mindst tre måneder til aktivitetens startdato.

Aflevering af ansøgning
Ansøgning med bilag sendes til dkfestival@dfi.dk – vi modtager ikke ansøgninger på papir.

Alle bilag indsendes i PDF-format sat op til A4. Den samlede mail må ikke overskride 25 Mb.

Filen må ikke omdannes til komprimerede fil-typer, fx zip, men skal bestå af separate dokumenter.

I øvrigt henvises til ”Vilkår for støtte til danske filmfestivaler af 15.08.2020” og ”Filminstituttets almindelige vilkår af 15.08.2020”.

Nødvendige dokumenter
Ved ansøgning indsendes følgende obligatoriske dokumenter:

  1. Ansøgningsskema - benyt Filminstituttets skabelon
  2. Projektbeskrivelse - benyt Filminstituttets skabelon
  3. Budget- og finansieringsskema - benyt Filminstituttets skabelon


Sådan foregår sagsbehandlingen
Filminstituttet kvitterer for ansøgningen og kan vende tilbage med evt. uddybende spørgsmål.

Ansøgningen behandles af redaktør Flemming Kaspersen. Der er normalt en sagsbehandlingstid på omkring fire uger.

Aflevering af regnskab og evaluering

Ved støtter til og med 100.000 kr.: indsend udfyldt evalueringskema og regnskabsskema til projektkoordinator Inge Villumsen (ingev@dfi.dk) og redaktør Flemming Kaspersen (flemmingk@dfi.dk)  

Ved støtter over 100.000 kr.: indsend udfyldt evalueringskema og revisor-revideret regnskab til projektkoordinator Inge Villumsen (ingev@dfi.dk) og redaktør Flemming Kaspersen (flemmingk@dfi.dk)