TVÆRMEDIEL UDVIKLINGSSTØTTE STØTTETILDELINGER

Oversigt over samtlige støttetildelinger

Tværmedielle projekter er projekter, hvori der indgår to eller flere formater, og projektet skal indeholde en filmisk komponent.  

Der kan søges om støtte til tværmedielle projekter på Konsulentordningen for dokumentarfilm, Konsulentordningen for spillefilm, Markedsordningen, New Danish Screen og på Spilordningen. Ansøgningen indsendes til den ordning, der bedømmes til at udgøre hovedformatet i det tværmedielle projekt. Ved ansøgning på Konsulentordningen for spillefilm og på Markedsordningen skal det ene format være en spillefilm. 

Den tværmedielle udviklingsordning er dermed ophørt som selvstændig støtteordning, og tværmedielle projekter skal søge via den mest relevante af de nævnte ordninger.

Læs mere om Tværmedielle Projekter

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Karen Jakobsen, karenj@dfi.dk.