UNIVERS – Tværmedielle projekter til børn

Filminstituttet gennemfører i 2019-2020 initiativet UNIVERS, der skal fremme udvikling og efterfølgende produktion af tværmedielle projekter til børn i målgrupppen op til 12 år.

Formålet med UNIVERS er at fremme produktion af kvalitetsindhold til børn, der udkommer i flere formater eller på flere platforme, og som kombinerer fortællinger i traditionelle formater med fortællinger i nye formater. Et projekt skal indeholde mindst to formater. Begge de to formater forventes at indeholde levende billeder og/eller digital interaktion. Derudover kan projektet også inkludere elementer, der ikke indeholder levende billeder eller digital interaktion.

Målgruppen for produktionerne er børn op til 12 år, og der kan støttes både fiktion og dokumentar. Produktionerne kan påtænkes at udkomme på både traditionelle platforme og på de digitale platforme, som børn i stigende grad anvender, fx videodelingstjenester, digitale spil, sociale medier og streamingtjenester.

I første omgang kan der kun søges om støtte til udvikling på op til DKK 250.000. Dette kan ske ved ansøgningsfristen den 2. september 2019. Formålet med støtten til udvikling er at udfolde og udvikle det enkelte projekts tværmedielle potentiale. Udviklingsresultatet skal afleveres senest tre måneder efter støtten er bevilget, og derefter tages der stilling til en eventuel yderligere støtte til udvikling eller produktion.

Ansøgte projekter prioriteres ud fra følgende kriterier:

  • Indholdsmæssigt: kvalitetsindhold med kulturel betydning, der har udgangspunkt i børns livsverden.
  • Formatmæssigt: original anvendelse af flere genrer, medier eller formater til at udvide fortællingen.
  • Distributionsmæssigt: adgang til målgruppen ved at udkomme på platforme, som børn anvender - traditionelle platforme såvel som digitale.

UNIVERS gennemføres af et tværfagligt redaktionelt team på DFI:

Simon Løvind, redaktør for Spilordningen
Lotte Svendsen, spillefilmskonsulent for børn og unge
Ulla Hæstrup, kort- og dokumentarfilmskonsulent for børn og unge
Mikkel Thomassen, producer
Ane Mandrup, producer

Ansøgninger skal benytte ansøgningskemaet, som kan downloades på denne side, og ansøgere forventes at have orienteret sig i dokumentet ”Støttevejledning”.

Producer Mikkel Thomassen kan svare på spørgsmål i forbindelse med ansøgning.

 

Deadlines

2019
Udvikling
:
2. september kl. 12.00 

Orienteringsmøde:
18. juni på DFI - præsentation fra mødet kan downloades nedenfor 

Spørgemøde:
20. august på DFI kl. 14.30-16.00

Kontakt

Mikkel Thomassen
Producer
Tlf. +45 4061 9362
mikkelt@dfi.dk

Karen Jakobsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 2332 9005
karenj@dfi.dk