DISTRIBUTIONSINITIATIVER FOR KORT- OG DOKUMENTARFILM - STØTTETILDELINGER 2017

Oversigt over samtlige støttetildelinger.

Tilsagn om støtte givet til distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm. Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Louise Haugstrup Jensen, louisehj@dfi.dk.