Første nordatlantiske projekter får støtte

NORDDOK II. Støtteordningen med fokus på Grønland og Færøerne er nu godt i gang, og de første støtter er bevilget. Næste ansøgningsfrist er den 1. november.

De første projektstøtter i anden ombæring af NORDDOK er nu bevilget efter redaktionens første samling, hvor der blev gennemført samtaler med ansøgerne.

Redaktionen havde modtaget 27 ansøgninger. I alt 16 støtter blev bevilget: 4 udviklingsstøtter og 12 idé-udviklingsstøtter.

Der blev disponeret med i alt 2,3 mio. kr. af årets budget på 9 mio. kr.

Anden ansøgningsrunde havde deadline 9. august og bliver behandlet nu.

Årets tredje og sidste ansøgningsrunde har deadline 1. november.

Der er også givet 3 støtter til kompetence- og netværksopbygning af filmmiljøerne i Grønland og på Færøerne. Denne støtte kan søges løbende.

Om NORDDOK II

NORDDOK II er etableret med en særbevilling på finansloven 2021 på 27,1 mio. kr. for perioden 2022-2024.

NORDDOK II er en fortsættelse af NORDDOK I, som i 2019 blev aftalt mellem den danske statsminister, lagmanden på Færøerne og formanden for Naalakkersuisut i Grønland. Det overordnede formål var, dengang som nu, at udbrede viden om Rigsfællesskabet.

NORDDOKs redaktion består af Klaus Georg Hansen fra Grønland, Jan Berg Jørgensen fra Færøerne og filmkonsulent Heidi Kim Andersen fra Det Danske Filminstitut.

Klaus Georg Hansen er formand for sammenslutningen Film.gl, der organiserer grønlandske filmprofessionelle. Som embedsmand i Grønlands Selvstyre arbejder han med etableringen af et filminstitut i Grønland.

Jan Berg Jørgensen har grundlagt film- og videoværkstedet Klipfisk på Færøerne, og han er formand for Filmshúsið – Det Færøske Filminstitut.

Heidi Kim Andersen har siden januar 2021 været filmkonsulent for kort- og dokumentarfilm på Det Danske Filminstitut. Hun har mange års erfaring med at producere dokumentarfilm.

Tags: