Stormøde om Norddok II

INITIATIV. Styregruppen for den nye Rigsfællesskabspulje, Norddok II, inviterer filmbrancherne i Grønland og Færøerne til stormøde om den konkrete udformning og anvendelse af støtteordningen.

Mødet skal afdække de respektive filmbranchers behov i forhold til støtte, distribution, kompetenceudvikling og netværk, så styregruppen har det bedst mulige grundlag for at definere retningslinjerne for den kommende støtteordning. 

Mødet afholdes online den 17. januar.

Baggrund for støtteordningen

I finansloven for 2021 blev der afsat i alt 27,1 millioner kroner fordelt over 4 år (2021-2024) til det nye støtteinitiativ. I finansloven for 2022 fremgår det, at midlerne skal anvendes som:

”Tilskud til dokumentarproduktioner om Grønland, Færøerne og Danmark med det formål at udbrede viden om Rigsfællesskabet, samt tilskud til kompetence- og netværksopbygning af filmmiljøer i Grønland og Færøerne.”

Organisering

I lighed med det tidligere Norddok støtteinitiativ administreres ordningen af Det Danske Filminstitut. En styregruppen for ordningen er nedsat og består af:

  • Naja Brandt, AC Fuldmægtig fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Naalakkersuisut
  • Tina Í Dali Wagner, leder af Filmshusið
  • Claus Ladegaard, adm. direktør for Det Danske Filminstitut
Tags: