Dokumentarfilms kvalitet og betydning

VIDEO. En ny undersøgelse viser, at dansk dokumentar står stærkt i befolkningens bevidsthed, og at dokumentarfilm støttet af Filminstituttet har høj kvalitet og skaber stor værdi for deres publikum. Lanceringskonsulent Louise Haugstrup Jensen deler her nogle af hovedindsigterne fra undersøgelsen.

Som led i Filminstituttets strategiske arbejde med at styrke den kulturelle betydning af dansk film har Seismonaut taget temperaturen på dansk dokumentar.

Kontakt

Louise Haugstrup Jensen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 5125 5137
louisehj@dfi.dk

Undersøgelsen afdækker danskernes oplevelse af danske dokumentarer i bred forstand samt publikums specifikke vurdering af 37 titler, som Filminstituttet har støttet. Målingen forholder sig til udbredelse, betydning og kvalitet.  

Næsten alle danskere ser dansk dokumentar, og over halvdelen af danskerne ser danske dokumentarer hver anden måned eller oftere, viser rapporten. En andel på 60 % af befolkningen har set mindst én af de 37 titler støttet af Filminstituttet, som indgår i undersøgelsen, mens publikum til de støttede titler er at finde hos et bredt udsnit af befolkningen.

Danske dokumentarer står generelt stærkt i befolkningens bevidsthed, og de opleves som troværdige, relevante og tankevækkende. 

Den positive vurdering gælder i meget høj grad de Filminstitut-støttede dokumentarfilm, der opleves som væsentlige og af høj kvalitet. Publikum oplever i særlig grad, at disse titler sætter tanker i gang, berører dem emotionelt, giver anledning til samtaler og giver en unik mulighed for at leve sig ind i andre menneskers liv. 

Om undersøgelsen

En spørgeskemaundersøgelse er udført med 4.237 repræsentative respondenter. Undersøgelsens kvalitative dele er udført med 12 personer i fokusgruppeinterviews. 

Undersøgelsen skelner mellem dansk dokumentar generelt og 37 Filminstitut-støttede titler med premiere fra 1. januar 2020 til 1. april 2022, hvor undersøgelsen blev påbegyndt. 

Fokus#6 dokumentar

Denne video er en del af Fokus#6 om publikum til dokumentar.