Hvem og hvor mange ser dokumentar på tv?

Se udbredelsen og publikumsprofiler på et udvalg af mere end 120 dokumentarfilm og -serier fra de seneste tre år. Værktøjet er interaktivt, og vejledning findes nederst på siden.

Før du går i gang

Værktøjet indeholder data om publikum på tv inklusiv streaming til mere end 120 danske og udenlandske dokumentarfilm og -serier med tv-premiere fra 2019 og frem. Datakilden (Tv-meter) har i perioden skiftet leverandør, hvilket har medført ændringer i måden seertal bliver opgjort. Der skal tages forbehold for dette ved en direkte sammenligning af publikumstal på film/serier sendt henholdsvis før og efter årsskiftet 2022*.

Ordforklaring:

Kanal: Primær visningsplatform for den specifikke film/serie. Er en film/serie fx vist på traditionelt flow-tv på DR1 og dertil tilgængelig på DRTV, vil det være DR1, der figurerer i oversigten.

Format: Film eller serie. Her kan du sortere data på hhv. film eller serier. Vælger du serier vises gennemsnitlig publikumstal (gsn.) for afsnittene i serien.

Ved serier - se pr. afsnit: Akkumuleret antal publikum (seere) til hvert enkelt serieafsnit.

Premiere: Dato for første visning af en film/første afsnit af en serie på tv – uanset om det er på flow eller streaming.

Premiere tidspunkt: Udsendelsestidspunkt for første visning af en film/første afsnit af en serie på tv. Hvis en film/serie ikke er vist på flow-tv, men udelukkende via streaming, angives intet tidspunkt.

Publikum total (1-7 dage): Akkumuleret antal publikum (seere), der har set en film/serie indenfor 1-7 dage fra første visning (dvs. publikum både via tv og streaming).

Publikum total (1-28 dage): Akkumuleret antal publikum (seere), der har set en film/serie indenfor 1-28 dage fra første release (dvs. publikum både via tv og streaming).

Ved brug af data og indsigter skal Filminstituttet krediteres.

Data opdateres løbende.

Metode

'Hvem og hvor mange ser dokumentar på tv' trækkes fra de officielle tv-opgørelser, der leveres af analysevirksomheden Nielsen.

Tv-tal måles i universet 3 år+, og publikumstal og profiler indeholder altså også børn.

* Ved årsskiftet 2021/2022 overtog analysevirksomheden Nielsen leveringen af seermålingen i Danmark. Det medførte et skifte i målemetoden, så der nu i højere grad end tidligere medregnes seertal fra catch-up og online seening på tværs af enheder. 

Kontakt

Kontakt

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Fokus #6 Dokumentar

Dette værktøj er en del af serien Fokus #6, der stiller skarpt på dokumentar.