Dansk talentudvikling inspirerer i udlandet

TALENTUDVIKLING. 'Danes Do It Better!' er titlen på et temaprogram om New Danish Screen, som afholdes på den schweiziske genrefilmfestival Neuchâtel Fantastic Film Festival i juli. Her skal tidligere producer på Filminstituttets talentordning Johnny Andersen fortælle, hvordan visuel udvikling kan være med til at sikre høj kvalitet på lave budgetter.

I de seneste år har en række danske lavbudgetsucceser høstet international opmærksomhed. 'Den skyldige' vandt publikumsprisen på Sundance og blev siden shortlistet til en Oscar. 'Vinterbrødre' modtog skuespilprisen på Locarno og en stribe andre æresbevisninger, og 'Danmarks sønner' var i konkurrence på festivalerne i Göteborg, Rotterdam og senest i Seattle, hvor den blev kåret for bedste instruktør.

Fælles for filmene er, at de alle er udsprunget fra Filminstituttets ordning for talentudvikling, New Danish Screen.

Danske film i Neuchâtel

'Danmarks sønner' af Ulaa Salim er udtaget til hovedkonkurrencen på Neuchâtel Fantastic Film Festival, der løber 5.-13. juli.

Ud over Salims spillefilmdebut udgør disse syv film en del af programmet Danes Do It Better! med fokus på Filminstituttets talentordning New Danish Screen:

'Bridgend' (Jeppe Rønde, 2015), 'Cutterhead' (Rasmus Kloster Bro, 2018), 'En frygtelig kvinde' (Christian Tafdrup, 2017), 'Shelley' (Ali Abbasi, 2016), 'Den skyldige' (Gustav Möller, 2018), 'Vinterbrødre' (Hlynur Pálmason, 2017), 'Ækte vare' (Fenar Ahmad, 2014).

'Nabospionen' (Karla Von Bengtson, 2017), også støttet af New Danish Screen, vises i børnefilmprogrammet.

Nu afholder genrefilmfestivalen Neuchâtel Fantastic Film Festival et større tema om ordningens særegne arbejdsmetoder, der har været med til at sætte en gruppe af nye danske instruktører på landkortet, under titlen 'Danes Do It Better!'. Her vises desuden flere film udviklet på ordningen, blandt andet Ulaa Salim's 'Danmarks sønner', der også er udtaget til festivalens internationale konkurrence.

Formålet er at inspirere andre filmnationer til at tænke ud af boksen og prøve nye idéer af, fortæller forhenværende producer på New Danish Screen Johnny Andersen. Han var med til at søsætte en visuelt orienteret udviklingsproces på ordningen, der kom til udtryk gennem støtteinitiativet Skitsen, og rejser nu til Neuchâtel for at lære fra sig – foranlediget af den internationale interesse. 

"Festivalen har bemærket, at der er kommet nogle gode og billige film ud af New Danish Screen og den visuelle måde at producere på. Succesen skyldes i høj grad, at filmene bygger på et skarpt koncept og er visuelt tænkt fra start," siger Andersen. 

En ny visuel tilgang

Grundtanken bag den visuelle udvikling er, at man tidligt i processen afprøver sine ideer – såsom et afgrænset karaktergalleri, en afgrænset arena eller en begrænset tidsramme – visuelt gennem et såkaldt filmisk forstudie af 10-15 minutters varighed. Meningen er, at filmfolkene kommer så tæt på den endelige film som muligt og anvender det hold, tekniske udstyr og cast, som de planlægger at bruge i den færdige film. 

"Det tvinger filmskaberne til hurtigt at forholde sig til, hvordan de vil udtrykke filmens grundlæggende ide, sådan at de hårde økonomiske lavbudgetrammer ikke føles som en spændetrøje, men bliver en katalysator for en større kreativitet," forklarer Andersen. 

Den alternative tilgang til udvikling blev for alvor sat i system med støtteinitiativet Skitsen, der førte til film som 'En frygtelig kvinde' samt 'Cutterhead', der havde premiere i konkurrence på Neuchâtel sidste år. Ifølge Andersen viste disse film, at man godt kan udvide rammerne for lavbudget – og eksempelvis lave en katastrofefilm – så længe man har et klart koncept.

Han fortæller, at det langt fra har været kutyme at udvikle visuelt i film – hverken internationalt eller herhjemme. 

"Det har ikke været almindeligt, at man i filmbranchen havde en større visuel udvikling. Man udvikler i stedet på papir – i form af et manuskript – nærmest frem til man går i produktion. Det var faktisk det, der undrede os i begyndelsen, fordi film jo er et audiovisuelt medie," siger Andersen.

Talentudvikling som eksportvare

I dag er det visuelle forstudie blevet en standardmulighed, når man søger udviklingsstøtte på New Danish Screen, og stadigt flere filmskabere vælger at gå den vej. Samtidig vidner den internationale opmærksomhed om, at visuel udvikling også har vakt interesse i udlandet. 

Andersen har blandt andet fortalt om visuel udvikling på festivalen Cinema Days i Palæstina og på det anerkendte talent- og finansieringsforum Torino Film Lab – og nu altså i Neuchâtel. Hans forhåbning er, at udviklingsformatet vinder indpas i filmbranchen både internationalt og nationalt. 

"Jeg tror, at mange kan have glæde af at udvikle mere visuelt. Også når det gælder de større budgetter. Jeg håber, at tilgangen kommer til at smitte mere af på filmmiljøet generelt. Alle kan have gavn af at opbygge et filmsprog og et koncept omkring deres film tidligt i processen.

I udlandet, hvor man ikke har de samme støttemuligheder som i Danmark, har jeg for eksempel oplevet, at der også er interesse for visuel udvikling i forhold til at få finansieret den endelige film. Fordi filmskaberne tydeligere end med et manuskript kan fremvise ideen bag filmen."

Neuchâtel Fantastic Film Festival løber fra 5.-13. juli. Se mere på nifff.ch.

Udgivet 18. juni, opdateret 20. juni 2019.

Om New Danish Screen og Skitsen

New Danish Screen har til formål at styrke talentudviklingen og dermed sikre, at dansk film bevarer sin originalitet, mangfoldighed og dynamik. 

Støtteinitiativet Skitsen blev lanceret i 2015 som en ny måde at udvikle spillefilm på under New Danish Screen. Baggrunden var at stimulere filmskaberne til at afsøge nye og primært visuelle udviklingsmetoder til lavbudgetfilm.

Filmene 'Cutterhead', 'En frygtelig kvinde', 'Christian IV – den sidste rejse', 'Lifeboat' og 'Usynligt hjerte' er alle udsprunget af Skitsen. 

Det visuelle forstudie er nu en standardmulighed, når der søges udviklingsstøtte på New Danish Screen.