Talentudvikling – lavbudgetfilm 2015-2018

TEMA. For at sikre tilgangen af talenter til dansk film blev der formuleret et støtteinitiativ for lavbudgetfilm i filmaftalen for 2015-2018. Find baggrund og få overblik over film produceret under lavbudgetinitiativet her.

'Den skyldige', der blev set 140.000 i biografen i Danmark og siden shortlistet til en Oscar, er instrueret af Gustav Möller og produceret af Lina Flint for Spring. Foto: Nikolaj Møller

"En styrket indsats for talentudvikling" – sådan lyder en af overskrifterne i Filmaftale 2015-2018. Tanken bag overskriften er, at der skal sikres en kontinuerlig tilgang af nye talenter for at bevare det høje niveau i dansk film.

Et af elementerne i talentindsatsen er et initiativ om lavbudgetfilm, som løber frem til foråret 2018. Her følger et kort rids af initiativet – fra ambitionerne til de faktiske film. 

Lavbudgetfilm – i tal

Pr. 22. januar 2020

 • 23 film har haft dansk premiere (heraf 15 debutanter)
 • 20 film har været på internationale festivaler

Lavbudgetfilm – hvordan?

Rammerne for initiativet lyder:

 • I aftaleperioden 2015-2018 kan der ydes støtte til 12-24 lavbudgetfilm. 
 • Støtte kan ydes til spillefilm med et budget på henholdsvis maks. 3 mio. kr. og maks. 6 mio. kr. 
 • Støtte kan ydes på konsulentordningen, markedsordningen og New Danish Screen.
 • Der er intet maksimum på støtteintensiteten.
 • Filmene skal ikke nødvendigvis i biografen, men kan lanceres via andre platforme. 
 • Forsøgsordningen henvender sig til både nye og etablerede talenter. 
 • Forsøgsordningen evalueres i foråret 2018.

Se Filmaftale 2015-2018

Lavbudgetfilm – hvorfor?

Lavbudgetinitiativet skal sikre en kontinuerlig tilgang af nye talenter. Ambitionen er også, at initiativet skal understøtte et bæredygtigt produktionsmiljø ved at medvirke til, at der produceres flere film end tidligere. Både talenterne og en større volumen er centrale komponenter til at bevare dansk films høje niveau.

Mere detaljeret har Filminstituttet formuleret disse formål med lavbudgetinitiativet:

 • at der bliver lavet flere film
 • at der bliver lavet anderledes film
 • at nye talenter og selskaber kommer hurtigere i gang
 • at etablerede talenter og selskaber finder vej til nye udfordringer 
 • at der afsøges nye distributionsformer

Skitsen – et udviklingskoncept til lavbudgetfilm

Filminstituttets talentstøtteordning New Danish Screen inviterede i 2015 filmskabere til et udviklingsinitiativ kaldet Skitsen. Baggrunden var et ønske om at afsøge nye udviklingsmetoder til lavbudgetfilm med en budgetramme på 3 mio. kr.

Formålet med Skitsen er at støtte filmskaberne i at finde frem til filmfortællingens kunstneriske kerne. De tilskyndes til at nærme sig deres materiale filmisk og dermed efterprøve, allerede i udviklingsfasen, centrale greb for filmfortællingen såsom tema, karakterer, location, tid og filmsprog.

Filmaftale 2015-2018

Lavbudgetfilm er et af tre initiativer formuleret i Filmaftale 2015-2018, der har som mål at styrke talentudviklingen i dansk film. Samlet står der således i filmaftalen:

EN STYRKET INDSATS FOR TALENTUDVIKLING

For at bevare det høje niveau i dansk film er der behov for en kontinuerlig tilgang af nye talenter.

New Danish Screen

Til New Danish Screen anvendes minimum 128 mio. kr. i perioden fordelt med bidrag fra DR på 32 mio. kr. og bidrag fra TV 2 på 32 mio. kr. og bidrag fra Det Danske Filminstitut på minimum 64 mio. kr.

Talentudviklingsordningen New Danish Screen videreføres som en selvstændig ordning i samarbejde mellem DR, TV 2 og Det Danske Filminstitut.

Ordningen skal have et bredt støttefokus og give plads til udvikling inden for alle genrer, formater og platforme.

Lavbudgetfilm

Som forsøg kan der i aftaleperioden ydes støtte til 12-24 lavbudgetfilm. Der kan ydes støtte til spillefilm med et budget på henholdsvis maksimum 3 mio. kr. og maksimum 6 mio. kr.

Lavbudgetfilm støttes på konsulentordningen, markedsordningen og New Danish Screen. Der er intet maksimum på støtteintensiteten for lavbudgetfilm.

Der er ingen krav til biografvisning, men filmen skal have en distributionsaftale, så den gøres tilgængelig for publikum.

Ordningen skal give både nye talenter og etablerede talenter mulighed for at producere lavbudgetfilm.

Forsøgsordningen med lavbudgetfilm evalueres i foråret 2018, således at resultatet af evalueringen foreligger senest den 1. juni 2018. Det Danske Filminstitut udarbejder en status for ordningen efter produktionen af 10 lavbudgetfilm til aftalekredsen.

Filmværksteder

Den regionale talentudvikling skal styrkes gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem de eksisterende filmværksteder (København, Odense, Viborg og Århus). Det Danske Filminstitut skal bistå værkstederne i etableringsfasen, hvis værkstederne ønsker det.

 

Oversigt over lavbudgetfilm

Dansk premiere Titel Instruktør Film nr. Støtte-ordning  Producer Producent
25-12-15 Villads fra Valby Frederik Meldal Nørgaard 1 Konsulent  Regner Grasten Regner Grasten Filmproduktion
10-11-16 Anti Morten BH 2 Konsulent  Christian Steengaard Potalivo, Caroline Blanco Miso Film
17-11-16 37 Puk Grasten 1 New Danish Screen  Regner og Tove Grasten Regner Grasten Filmproduktion
24-11-16 Undercover Nikolaj Peyk 1 Marked  Henrik Wadt Thomsen Schønne Film
18-05-17 3 ting Jens Dahl 1 Konsulent  Elisabeth Victoria Poulsen Profile Pictures
06-07-17 At elske Pia Daniel Borgman 2 Konsulent  Katja Adomeit Adomeit Film
10-08-17 Nabospionen Karla von Bengtson 1 New Danish Screen  Mette Valbjørn Skøtt, Fie Ørnsø Copenhagen Bombay
11-09-17 Team Hurricane Annika Berg 1 Konsulent  Katja Adomeit Adomeit Film
02-11-17 Fantasten Christian Dyekjær 3 Konsulent  Maya Dyekjær Fago Film
07-12-17 Vinterbrødre  Hlynur Pálmason  New Danish Screen  Julie Waltersdorph Hansen, Per Damgaard Hansen  Masterplan Picutres
25-12-17 En frygtelig kvinde (Skitsen) Christian Tafdrup 2 New Danish Screen  Thomas Heinesen,  Marta Mleczek Nordisk Film
10-05-18  Sankt Bernhard Syndikatet  Mads Brügger  Konsulent  Emilie Lebech Kaae, Jakob Kirstein Høgel  Meta Film 
17-05-18  Charmøren Milad Alami  New Danish Screen  Stinna Lassen  Good Company Films 
14-06-18 Den skyldige Gustav Möller 1 New Danish Screen  Lina Flint Nordisk Film Spring
15-11-18 Brakland Martin Skovbjerg 1 Konsulent  Eva Jakobsen Snowglobe 
25-11-18
(online)
Finale Søren Juul Petersen 1 Konsulent  Jacob Kondrup Frightgeist
25-11-18
(online)
Uro Antonio Tublén 3 Konsulent  Alexander Brøndsted Ping Pong Film
13-12-18 Christian IV - Den sidste rejse (Skitsen) Kasper Skovsbøl 1 New Danish Screen  Claudia Saginario Good Company Films
21-03-19 Cutterhead (Skitsen) Rasmus Kloster Bro 1 New Danish Screen  Amalie Lyngbo Hjort Beo Starling
09-05-19 Usynligt hjerte (Skitsen) Laurits Flensted-Jensen 1 New Danish Screen  Julie Friis Walenciak Walenciak Film
27-06-19 Kaptajn Bimse Thomas Borch Nielsen, Kirsten Skytte 4 Konsulent  Pernille Munk Skydsgaard 41 Shadows
14-11-19 Onkel Frelle Petersen 2 Konsulent Marco Lorenzen 88miles
07-11-19 Ninna Hans Fabian Wullenweber 5 Konsulent Kasper Graversen Milk & Honey
  Life Boat (Skitsen) Josefine Kirkeskov Nielsen 1 New Danish Screen  Katrin Pors, Mikkel Jersin Snowglobe

Nyheder om lavbudgetfilm 2015-2018