Film er i høj kurs i skolen

BØRN OG UNGE. Flere lærere lægger vægt på, at elever får viden om film. Nye tal fra Det Danske Filminstitut viser øget brug af filmstreaming og undervisningsmateriale om film i skolen. Det ligger i tråd med, at levende billeder bliver en større og større del af vores hverdagskommunikation.

Børn og unge er storforbrugere af film og serier og kommunikerer via billedbårne sociale medier som Snapchat og Instagram. Lærerne har taget konsekvensen af medieudviklingen: Der bliver vist flere film og arbejdet mere med filmanalyse i undervisningen end nogensinde før. Det viser de nyeste tal fra Det Danske Filminstituts undervisningstilbud.

Der er 57 % flere brugere på DFI’s streaming- og undervisningsportal Filmcentralen/Undervisning siden 2015. I samme periode er antallet af årlige filmvisninger steget med mere end 35 %. Samtidig er brugen af undervisningsmaterialer på Filmcentralen mere end fordoblet, og markant flere klikker sig ind på Filmcentralens online Filmleksikon. Det peger i retning af, at flere lærere lægger vægt på, at eleverne får viden om filmsprog, filmfaglige begreber og hvordan, man kommunikerer med levende billeder. 

Fakta om Filmcentralen

Filmcentralen/Undervisning er DFI’s streaming- og undervisningsportal. Her er film, undervisningsmaterialer, filmleksikon og andre ressourcer. Ca. 90% af landets skoler og gymnasier abonnerer på Filmcentralen. Der er ca. 845.000 filmvisninger i 2018. 

Se Filmcentralen/Undervisning

Filmcentralen/For de yngste er DFI’s nye filmpædagogiske app, der blev lanceret i 2018. Her kan de 3-6-årige i dagtilbud lege med film, billeder og lyd og se mere end 300 kortfilm. Appen er udviklet i samarbejde med pædagoger i hele landet.

Se Filmcentralen/For de yngste

DFI har også taget konsekvensen af medieudviklingen og lancerede i 2018 appen Filmcentralen/For de yngste. Den rummer film og en lang række aktiviteter målrettet de 3-6-årige i dagtilbud. Formålet med appen er bl.a. at give de yngste børn gode filmoplevelser i fællesskab, give dem mulighed for at udtrykke sig med billeder og lyd og at styrke deres digitale dannelse. Filmcentralen/For de yngste har vakt stor interesse i faglige kredse og er blevet en ny del af det pædagogiske arbejde i en række institutioner.

FILM-X moderniseret

En anden konsekvens, DFI har taget af medieudviklingen, er at gennemføre en omfattende renovering af FILM-X-studierne i Cinemateket i 2018-19. Studierne er ombygget, og teknikken er moderniseret, så produktionsprocessen er mere fleksibel, og der er tilføjet en række nye scenografier, så man kan skabe en større variation af fortællinger.

Fakta om FILM-X

FILM-X i Cinemateket er DFI’s og Skoletjenestens interaktive filmstudier, hvor børn og unge selv laver film under vejledning af filmkyndige guider. FILM-X åbnede i 2002. Der er 9.500 besøgende årligt og en belægningsprocent på 95.

Læs mere om FILM-X

Et undervisningsforløb i FILM-X er med til at give børn og unge en dybere forståelse af visuelle fortælleformer. For én ting er optage små film til sociale medier med mobilen – noget andet er at arbejde med film i professionelle rammer. I de kommende år vil DFI sætte fokus på at udbrede FILM-X til flere regioner, der ønsker at arbejde med digital dannelse og kreativ læring med levende billeder.

Filmen som kunstart rummer store muligheder for fælles oplevelser, fordybelse og dialog

- Claus Hjorth, leder af afdelingen Børn & Unge på DFI

Filmsprog er det nye alfabet

Det er meget positivt, at skolerne i højere grad arbejder med film og filmanalyse, mener Claus Hjorth, leder af afdelingen Børn & Unge på DFI. Det ligger i tråd med den generelle udvikling, hvor film får en stadig større kulturel betydning: 

”Film er en væsentlig kilde til børn og unges dannelse – en kilde til at forstå og tage aktiv del i samtiden og reflektere over identitet og de fællesskaber, man indgår i. Samtidig udgør filmmediet en vigtig del af børn og unges hverdagskommunikation. Kort sagt rangerer levende billeder på niveau med det skrevne ord i det 21. århundredes dannelses- og læringsgrundlag. Filmsprog er det nye alfabet.

For yderligere info kontakt:

Martin Brandt-Pedersen
Undervisningskonsulent
Tlf. +45 2286 9042
martinb@dfi.dk

Som kulturinstitution har Filminstituttet et stort ansvar for at understøtte børn og unges aktive og kritiske tilgang til filmen. Vi er imponerede over det stærke lokale engagement, vi møder i skoler, gymnasier, daginstitutioner og biblioteker i hele landet. Filmen som kunstart rummer store muligheder for fælles oplevelser, fordybelse og dialog om temaer, der præger børn og unges hverdagsliv og deres forestillinger om fremtiden. Med de gode resultater fra 2018 får vi bekræftet, at skolerne meget gerne vil invitere filmen indenfor,” siger Claus Hjorth.
 

DFI's øvrige tilbud til børn og unge

Med Skolen i Biografen er en landsdækkende skolebioordning, som DFI driver sammen med Centre for Undervisning, biografer, filmdistributører og kommuner. Ca. 240.000 skoleelever – dvs. 1/3 af landets elever - kommer hvert år i skolebio.

Læs om Med Skolen i Biografen

Børnebiffen er en landsdækkende bioordning for de 3-6-årige. DFI driver Børnebiffen sammen med Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber og kommuner. Ca. 60.000 børnehavebørn fra hele landet deltager hvert år.

Læs om Børnebiffen i Cinemateket

Læs om Børnebiffen i hele landet

Familiebiffen er Børnebiffens 'storesøster' og foregår i Cinemateket. Her bliver vist filmklassikere for de 7-12-årige og deres forældre.

Læs om Familiebiffen i Cinemateket